Vihreä lippu myönnettiin joulukuussa 44 ympäristökasvatuksen edelläkävijälle!

FEE Suomi

FEE Suomi on myöntänyt joulukuussa 2017 arvostetun opetus- ja kasvatusalan ympäristösertifikaatin, Vihreän lipun, yhteensä 44 kasvatusalan toimijalle tunnustukseksi laadukkaasta ympäristökasvatustyöstä. Vihreä lippu -sertifikaatin saa joulukuussa 2017 käyttöönsä 20 päiväkotia, 19 peruskoulua ja lukiota, 2 ammattioppilaitosta, 2 leikkipuistoa sekä 2 lasten ja nuorten vapaa-ajantoimijaa eri puolilta Suomea. Lisäksi 8 osallistujatahoa siirrettiin Kestävälle Vihreä lippu -tasolle tunnustuksena…

Lue lisää

Grön Flagg beviljades åt 44 främjare av hållbar utveckling i december 2017!

FEE Suomi

FEE Suomi beviljade 44 instanser runt om i Finland Grön Flagg-certifikatet i december 2017!  Grön Flagg är ett erkännande för mångsidig och högklassig verksamhet för barn och unga som siktar mot hållbar utveckling och strävar till att minska miljöbelastningen. Tjugo daghem, nitton grundskolor och gymnasier, två yrkesläroanstalter, två lekparker samt två arrangörer av fritidsverksamhet beviljades…

Lue lisää