Eco-Schools-ohjelma (Vihreä lippu) valittu jälleen 100 vaikuttavimman kasvatuksen innovaation joukkoon

Ohjelma on todettu toimivaksi sekä vaikuttavaksi ja valittu toistamiseen listauksen kirkkaaseen Hall of Fame -kärkeen. Vihreä lippu on osa maailman laajinta kestävän kehityksen kouluverkostoa ja Eco Schools -ohjelmaa. Eco-Schools ohjelma on valittu jälleen 100 vaikuttavimman kasvatuksen innovaation joukkoon ja tänä vuonna myös listauksen Hall of Fame -kärkeen. Eco-Schools ohjelma palkittiin osana kansainvälistä innovaatiotapahtumaan Helsingissä 26.10.2022.…

Lue lisää

Lausunto: Ympäristökasvatuksesta ei voi leikata.

Hallitus esittää vuoden 2023 talousarvioesityksessään eduskunnalle, että valtakunnallisesti merkittävimmistä avustuksista luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille sekä ympäristökasvatushankkeille leikataan. FEE Suomi vastustaa leikkausta. Talousarvioesityksessä vuodelle 2023 on Ympäristöministeriön hallinnonalan avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (35.01.65) esitetty 2 130 000 euron määrärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ko. momentin määrärahaa esitetään pienennettäväksi 350 000 eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna (leikkaus 14 %)…

Lue lisää

FEE Suomen uusi toiminnanjohtaja on aloittanut

Leena Koivula-Tenho on aloittanut FEE Suomen uutena toiminnanjohtajana 7.10. alkaen. – Leenalla on vankka ympäristökasvatuksen asiantuntemus ja näyttöä innovatiivisesta ympäristökasvatuksen kehittämistyöstä. Uskomme, että hänellä on intoa ja kykyä johtaa ja kehittää FEE Suomen laadukasta ympäristökasvatustyötä edelleen, kertoo FEE Suomen hallituksen puheenjohtaja Marjo Pakkanen. Leena on aiemmalla työurallaan esimerkiksi johtanut Koneen Säätiön rahoittamaa ympäristökasvatukseen liittyvää Luonto…

Lue lisää

Kevätkokous 25.3.2022 – Tule oppimaan draaman mahdollisuuksista ilmastokasvatuksessa

Tervetuloa Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen kevätkokoukseen perjantaina 25.3.2022 klo 18.00. Kokoukseen osallistutaan ensisijaisesti etäyhteydellä (Teams). Kokouspaikka on FEE Suomen toimisto (Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen esityslista löytyy tämän uutisen alalaidasta, minne lisätään myös muut kokousasiakirjat viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.   Kaikille avoin oheisohjelma: “Draaman mahdollisuuksia ilmastokasvatuksessa” Kokousta ennen alkaen klo 17.00…

Lue lisää

Myötätuntoa ympäristökasvatukseen! Lue osallistujien esimerkkejä ensimmäisestä myötätuntokoulutuksesta

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen myötätuntopedagogiikan koulutushanke pyörähti käyntiin syksyllä 2021. Innostavat esimerkit ensimmäisestä Toisille – myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa -koulutusperiodista osoittavat, miten myötätuntoinen suhde luontoon ja toisiin ihmisiin voi auttaa kestävien toimintatapojen oppimista ja viemistä käytännön tasolle. Kevään 2022 koulutuksiin ilmoittautuminen on nyt auki!   Tutkimuksia ja työkaluja myötätuntoiseen ympäristökasvatustoimintaan Myötätuntopedagogiikkaa hyödyntävän ympäristökasvatuksen avulla voidaan edistää oppimista, onnellisuutta…

Lue lisää

FEE Suomen uusi hallitus ja vahvistettu toimintasuunnitelma – tätä me teemme vuonna 2022!

Vihreä lippu –ohjelman kehittämisprojekti ja Kestävä koulu –ohjelman edistämistyö pysyvät FEE Suomen toiminnan keskiössä myös vuonna 2022. Lisäksi keskitymme opettajien ja kasvattajien kouluttamiseen sekä aktiiviseen viestintään. Järjestön jäsenet päättivät tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä FEE Suomen uudesta hallituksesta syyskokouksessa 26.11.2021.  FEE Suomen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaudeksi 2022-2023 Marjo Pakkanen. Kokous valitsi Riitta Salaston, Marianne Aallon ja Riitta Nykäsen varsinaisiksi jäseniksi hallitukseen kaksivuotiskaudelle 2022-2023. Hallituksessa jatkavat ensi vuonna myös Tiina Halttunen ja Johnny Kronqvist (kausi 2021-2022).   Hallitus myös julkisti kokouksessa valitsemansa Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnuspalkinnon saajat. Vuoden…

Lue lisää

Ympäristökasvatuksen Ruusut 2021 on myönnetty

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on myöntänyt vuoden 2021 Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkinnot rap-artisti Rauhatäti Hanna Yli-Tepsalle sekä Sammonlahden koulun rehtori Vesa Raasumaalle. FEE Suomen hallitus valitsi tunnustuspalkinnon saajat ympäristökasvatusalan toimijoilta saapuneiden 16 ehdokkaan joukosta. Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkinnot myönnettiin jo 20. kerran ja palkinnon saajat julkistettiin FEE Suomen syyskokouksessa 26.11.2021. ”Hallitus kiittää lämpimästi kaikista saaduista ehdotuksista. Jokainen ehdokas…

Lue lisää

Lausunto: Valtio ei saa heikentää ympäristökasvatusta tekevien järjestöjen rahoitusta

Hallitus on esittänyt vuoden 2022 talousarvioesityksessään 700 000 euron leikkausta momentille, joka sisältää valtakunnallisesti merkittävimmät avustukset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille sekä ympäristökasvatushankkeille. Leikkaus on huima, peräti 25 % kuluvaan vuoteen verrattuna. FEE Suomi vastustaa leikkausta ja esittää eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle 27.10. antamassaan lausunnossa, että ehdotettu leikkaus tulisi peruuttaa ja momentin määrärahaa tulisi sen sijaan merkittävästi…

Lue lisää

Syyskokous 26.11.2021 – Tule kuulemaan uutta tutkimustietoa nuorten ilmastotunteista!

Tervetuloa Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen sääntömääräiseen syyskokoukseen perjantaina 26.11.2021 klo 18.00. Syyskokoukseen osallistutaan etäyhteydellä (Teams), mikä on uusien 6.9. rekisteröityjen sääntöjemme mukaan mahdollista. Virallinen kokouspaikka on FEE Suomen toimisto (Lintulahdenkatu 10, Helsinki).  Kokousaineistoon voit tutustua tässä:  Esityslista – föredragningslistan (pdf) Hallituksen esitykset kohtiin 5 ja 9 (pdf) Esitys FEE Suomen vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi (pdf) Esitys FEE Suomen vuoden 2022…

Lue lisää

Ympäristökasvatuksen Ruusu haussa – ehdota tunnustuspalkinnon saajaa 14.10. mennessä

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi etsii jälleen ansiokkaita ympäristökasvatuksen edistäjiä ja kehittäjiä palkittaviksi. Jo 20. kerran jaettavan Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkinnon saajaa voi ehdottaa 14.10. klo 16.00 saakka.  Ruusu myönnetään vuosittain yhdelle tai useammalle henkilölle tai taholle. Aiempina vuosina tunnustuksia ovat saaneet muun muassa opettajat, kasvattajat, tutkijat, virkahenkilöt, oppilaitokset ja ohjelmat. Viime vuonna Ruusu myönnettiin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle, professori Sirpa Tanille, Upseerin päiväkodille ja…

Lue lisää