Green Key

Green Key rakentaa kestävää matkailua.

Green Key -ympäristöohjelma on maailman johtava matkailualan ympäristöohjelma ja -sertifikaatti. Se on suunniteltu matkailualan yrityksille hotelleista leirintäalueihin ja kahviloista maatilamajoitukseen. Ohjelma on erinomainen ja selkeä tapa niin suurelle kuin pienellekin matkailuyritykselle kehittää toimintaansa ekologisemmaksi ja kertoa vastuullisuudestaan.

Green Key -kohde on sitoutunut energian- ja vedenkäytön tehostamiseen, henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Ohjelma tukee kehittymistä tässä ympäristötyössä ja auttaa osallistujia tuomaan ympäristötyönsä näkyväksi. Se rohkaisee kannustamaan mukaan niin henkilökunnan kuin asiakkaat. Green Key -sertifioidun kohteen tulee täyttää kansainvälisten Green Key -ympäristökriteerien vaatimat kohdat sekä raportoida vuosittain ympäristötyöstään. Ohjelmaan kuuluu paikan päällä tehtävät auditoinnit sekä vahva tuki ympäristötyöhön ja siitä viestimiseen.

Sertifikaatit myöntää hakemuksen ja auditointiraportin perusteella ympäristönsuojelun, matkailu- ja majoitusalan sekä yritysvastuun asiantuntijoista koostuva Green Key -tuomaristo. Green Key -sertifioidut yritykset saavat käyttöönsä kansainvälisesti tunnetun Green Key -merkin. Ohjelma toimii maailmanlaajuisesti ja tukee työllään YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030-tavoitteita.

Green Key | FEE Suomi

Lue lisää ohjelmasta: www.greenkey.fi

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3