Grön Flagg beviljades åt 44 främjare av hållbar utveckling i december 2017!

FEE Suomi beviljade 44 instanser runt om i Finland Grön Flagg-certifikatet i december 2017!  Grön Flagg är ett erkännande för mångsidig och högklassig verksamhet för barn och unga som siktar mot hållbar utveckling och strävar till att minska miljöbelastningen.

Tjugo daghem, nitton grundskolor och gymnasier, två yrkesläroanstalter, två lekparker samt två arrangörer av fritidsverksamhet beviljades Grön Flagg-certifikatet nu i december. Dessutom flyttades åtta deltagare till Hållbar Grön Flagg-nivå.

Två svenskspråkiga skolor och ett daghem erhöll Grön Flagg-certifikatet nu i höst. Mattlidens skola i Esbo flyttades till Hållbar Grön Flagg-nivå.

I Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium arbetade man med minskning av avfall och energi. St. Olofsskolan i Åbo behandlade det utmanande och övergripande temat En gemensam värld på ett positivt och väl genomtänkt sätt – elevrådet hade bland annat gjort en egen film om Eart Hour som hela skolan fick ta del av. På Folkhälsans daghem Trollebo i Kervo kombinerade man minskning av avfall och vattentemat – barnen fick rösta fram nya färgkoder med hjälp av vilka sorteringen började gå som en dans!

Vi gratulerar alla som uppnått flaggan – ni har jobbat ypperligt för en hållbar framtid!

Vad är Grön Flagg?

Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg som stöder ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling i daghem, skolor och läroanstalter. Dessutom är Grön Flagg ett miljöcertifikat och en del av det internationella programmet Eco-Schools. Mer än 51 000 skolor, läroinrättningar och daghem och i och med detta nästan 20 miljoner barn och unga från 67 olika länder är med i Eco-Schools. I Finland är nästan 300 instanser och närmare 90 000 barn, unga och vuxna med i Grön Flagg. Världens största miljöfostransorganisation, Foundation for Environmental Education (FEE), koordinerar programmet på global nivå. I Finland leds programmet av FEE Suomi (Sällskapet för miljöfostran i Finland r.f.).

Att vara med i Grön Flagg innebär att man arbetar för att minska miljöbelastningen steg för steg inom bl.a. vatten, avfall och energi, samt att man förverkligar miljöfostran på ett målmedvetet och långsiktigt sätt. Barnen och ungdomarna innehar en central roll och deltar aktivt i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av projekten. Grön Flagg gör det lätt att ta till sig en hållbar livsstil och uppmuntrar till aktivt medborgarskap i de nya läroplanernas anda!

Mer information: www.gronflagg.fi

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.