Kasvata kunta kestäväksi – FEE Suomen kuntateesit

Kestävä kunta luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan, jonka mahdollistamisessa kasvatus, koulutus ja viestintä ovat keskeisiä keinoja. Tukemalla kestävää elämäntapaa edistäviä toimintamalleja ja rakenteita kunta saa samalla myös merkittäviä taloudellisia säästöjä esimerkiksi pienentyneiden sähkön- ja vedenkulutuksen sekä jätemäärien myötä.​

Kestävää elämäntapaa edistävä kunta:

  1. Tukee ja kannustaa kouluja, päiväkoteja ja oppilaitoksia laatimaan oman kestävän kehityksen ohjelman, jonka avulla kestävät toimintatavat tulevat luontevaksi osaksi opetusta, kasvatusta ja koko yksikön toimintakulttuuria. Lapset ja nuoret oppivat kestävän elämäntavan taitoja ja kunta saa merkittäviä säästöjä energian ja lämpimän veden kulutuksen sekä jätemäärien vähentymisen ansiosta.
  2. Tarjoaa kouluille ja päiväkodeille ja mahdollisuuden hyödyntää luonto- tai ympäristökoulun palveluja. Koulut ja päiväkodit saavat luonto- ja ympäristökouluilta OPS2016:ssa korostetun kaltaista tukea oppimisympäristöjen monipuolistamiseen, ulkona oppimiseen ja ympäristökasvatuksen toteuttamiseen.
  3. Varmistaa, että opettajilla ja varhaiskasvattajilla on valmiudet toteuttaa kestävän kehityksen kasvatusta uusien opetussuunnitelmien ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tämä taataan riittävällä täydennyskoulutuksella.
  4. Laatii kunnan oman kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, joka edistää konkreettisesti kestävää elämäntapaa ja toimii työvälineenä kunnan kestävän kehityksen työssä. Kannustaa kunnan eri toimialoja ja yksiköitä sekä muita kuntatoimijoita antamaan omat sitoumuksensa.
  5. Kannustaa ja opastaa kestävään elämäntapaan kunnan omissa työyhteisöissä. Jokaiseen kunnan työyhteisöön nimetään ja koulutetaan yksi tai useampi ekotukihenkilö, joka oman työnsä ohella opastaa ja motivoi muita toimimaan kestävällä tavalla.
  6. Tekee hankinnat kestävästi. Kunta sitoutuu tekemään hankinnat yrityksistä, joilla on vuosittain päivitettävä ja työntekijät osallistava ympäristöohjelma.

Tarkempaa tietoa teeseistä täältä.

Yhteistyössä:
FEE Suomi

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
Luonto-Liitto
WWF Suomi

 

Liity mukaan teesien allekirjoittajiin ottamalla yhteyttä: toimisto(a)feesuomi.fi tai 09-45418151.

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.