Esitys Kestävä koulu -ohjelmaksi

Kestävän yhteiskunnan rakentaminen vaatii uskottavia ja mittavia toimenpiteitä myös kasvatuksessa ja koulutuksessa. Tämän aikaansaamiseksi yli 20 ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöä esittää valtakunnallisen Kestävä koulu -ohjelman käynnistämistä. Ohjelmassa varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppijat saavat valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Ekologinen kestävyys on ohjelman perustana.

Kestävä koulu -ohjelma mahdollistaa Suomen kehittymistä kestäväksi yhteiskunnaksi. Ohjelman taustalla ovat kansalliset ja kansainväliset ympäristö- ja koulutuspoliittiset linjaukset sekä valtakunnalliset opetussuunnitelmat. Kestävän koulun tavoitteena on juurruttaa kestävän kehityksen tiedot, taidot ja käytännöt osaksi päiväkotien sekä peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuuria ja tuntisisältöjä. Ohjelman esikuvana on toiminut Liikkuva koulu -ohjelma. Ohjelma toteutettaisiin kaksikielisesti, ja sen ruotsinkielinen työnimi on Hållbar skola.

 

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. – POPS 2014.

 

Kestävä koulu -ohjelman tulisi olla valtiovallan rahoittama ja Opetushallituksen koordinoima. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajat ja kasvattajat saisivat ohjelmasta tarvitsemaansa tukea ja työaikaa ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen toteuttamiseen.

 

Ohjelma tarjoaisi:

  • Ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen materiaalit, palvelut, verkostot, koulutukset ja tutkimustiedon helposti opettajien ja kasvattajien saatavilla, yhdellä verkkosivulla (kestavakoulu.fi).
  • Kehittämisrahaa koulutuksen järjestäjille, päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ja opetuksen puitteiden kehittämiseksi.
  • Koulutusta opettajaksi opiskeleville sekä täydennyskoulutusta opettajille, kasvattajille, rehtoreille ja kuntien sivistys- ja opetustoimen johdolle.
  • Tietoa ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista sekä tukea tiedon hyödyntämiseen käytännössä oppitunneilla, opintokokonaisuuksissa sekä toimintakulttuurissa.
  • Tukea oppilaitosten käytännön toiminnan ja arjen muuttamiseen kestäväksi, esimerkiksi energian- ja vedensäästön kautta.
  • Kehittämisrahaa järjestöille ja muille alan toimijoille, jotta voivat tarjota materiaaleja ja palveluja kouluille ja varhaiskasvatukseen.

Ohjelmaa on suunniteltu ja valmisteltu syksystä 2019 alkaen.

 

Esitystä ovat olleet laatimassa:

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto (LYKKY), Biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL), Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ), Varhaiskasvatuksen opettajien liitto (VOL), WWF Suomi, Suomen Latu, YK:n yliopiston RCE (Regional Centres of Expertise on ESD) Helsinki Metropolitan verkosto, Natur och Miljö, Luonto-Liitto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, OKKA-säätiö, Pidä Saaristo Siistinä, Suomen Kiertovoima KIVO, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry, Suomen Nuorisokeskusyhdistys, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry ja Ilmastolukiot 2021-2022  -hanke (Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut).

 

Tutustu Kestävä koulu -ohjelmaan tarkemmin:

 

Lisätietoja:

Anna Muotka, toiminnanjohtaja, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi,
anna.muotka@feesuomi.fi

+358 50 511 9020

Lauri Kurvonen, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ,
lauri.kurvonen@oaj.fi
+358 20 748 9615

Maija Ihantola, vt. toiminnanjohtaja, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto,
maija.ihantola@luontokoulut.fi
+358 41 5368 232

Jonas Heikkilä, ledande miljöpedagog, Natur och Miljö,
jonas.heikkila@naturochmiljo.fi
+358 45 2700 312

Kati Vähä-Jaakkola, toiminnanjohtaja, Biologian ja maantieteen opettajien liitto,
kati.vaha-jaakkola@bmol.fi
+358 50 313 8409

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.