Kestävän kehityksen kasvatuksella kohti eduskuntavaaleja 2019

FEE Suomi on yhdessä muiden ympäristökasvatusta edistävien järjestöjen kanssa laatinut kolme tavoitetta, jotka toteutuessaan oleellisesti parantaisivat ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tilaa Suomessa. Näillä tavoitteilla etenemme kohti eduskuntavaaleja 2019:

1. Riittävät valmiudet ja osaaminen kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen opettajille ja kasvattajille

– Opettajien tutkinnot: Tulee selvittää, miten yliopistoja ja korkeakouluja voidaan kannustaa sisällyttämään kestävän kehityksen kasvatus opettajien tutkintoihin.
– Täydennyskoulutus: Kestävän kehityksen kasvatus tulee määritellä Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutuksen pysyväksi teema-alueeksi ja varata sille vuosittain tarvittava määrä resursseja, vähintään 10 % määrärahoista.

2. Tuki ja työkalut kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen opettajille ja kasvattajille

Opettajien ja kasvattajien tulee saada tukea ja työkaluja kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen. Kouluilla, päiväkodeilla ja oppilaitoksilla tulisi olla oma kestävän kehityksen ohjelma, tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää luonto- ja ympäristökoulujen palveluita, järjestöjen luonto- ja ympäristöaiheisia kouluvierailuja sekä luontopainotteista iltapäiväkerhotoimintaa. Varmistetaan näille kestävän kehityksen kasvatusta tukeville toiminnoille riittävä resursointi.

3. Tuki ja resurssit kestävän kehityksen kasvatukselle ja ympäristötietoisuuden lisäämiselle myös osana elinikäistä oppimista ja nonformaalia kasvatusta

– Uudet keinot kansalaisten ympäristötietoisuuden lisäämiseen: Tulee selvittää keskeiset osaamistarpeet ja etsiä uusia keinoja ympäristövastuullisen toiminnan ja ympäristökansalaisuuden edistämiseen.

– Hankerahoitus: Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristötietoisuuden kehittämiseen ja lisäämiseen on varattava riittävät resurssit. Rahoitus valtakunnallisille ympäristökasvatuksen ja valistuksen hankeavustuksille on turvattava jatkossakin.

Tutustu tavoitepaperiimme, jossa on tarkemmin kuvattu kukin tavoite, perustelut ja myös arvioitu sen kustannuksia. Här är teser också på svenska.

Näiden yhteisten tavoitteiden takana ovat seuraavat järjestöt ja tahot:

FEE Suomi – Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Luonto-Liitto ry
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
WWF Suomi
Suomen luonnonsuojeluliitto
Natur och Miljö
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
Lastentarhanopettajaliitto
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavi ry
Pirkanmaan ympäristökasvatus ry

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.