Kestävän kehityksen kasvatuksella kohti eduskuntavaaleja

Eduskuntavaalit koittavat jo reilun kolmen viikon päästä! FEE Suomi laati keväällä 2018 yhdessä muiden ympäristökasvatusalan järjestöjen kanssa tavoitteet, jotka toteutuessaan merkittävästi parantaisivat ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tilaa Suomessa. Vaalityötä on tehty jo pian vuoden ajan: tavoitteet on toimitettu kaikille puolueille, kansanedustajille ja tavoitteistamme on keskusteltu monien poliitikkojen ja puoluevaikuttajien kanssa kuluneen vuoden aikana. Muutamien puolueiden ohjelmissa tavoitteemme jo näkyvät. Pyrimme siihen, että nämä tulevat näkymään myös tulevalla hallituskaudella:

1. Riittävät valmiudet ja osaaminen kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen opettajille ja kasvattajille

– Opettajien tutkinnot: Tulee selvittää, miten yliopistoja ja korkeakouluja voidaan kannustaa sisällyttämään kestävän kehityksen kasvatus opettajien tutkintoihin.
– Täydennyskoulutus: Kestävän kehityksen kasvatus tulee määritellä Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutuksen pysyväksi teema-alueeksi ja varata sille vuosittain tarvittava määrä resursseja, vähintään 10 % määrärahoista.

2. Tuki ja työkalut kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen opettajille ja kasvattajille

Opettajien ja kasvattajien tulee saada tukea ja työkaluja kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen. Kouluilla, päiväkodeilla ja oppilaitoksilla tulisi olla oma kestävän kehityksen ohjelma, tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää luonto- ja ympäristökoulujen palveluita, järjestöjen luonto- ja ympäristöaiheisia kouluvierailuja sekä luontopainotteista iltapäiväkerhotoimintaa. Varmistetaan näille kestävän kehityksen kasvatusta tukeville toiminnoille riittävä resursointi.

3. Tuki ja resurssit kestävän kehityksen kasvatukselle ja ympäristötietoisuuden lisäämiselle myös osana elinikäistä oppimista ja nonformaalia kasvatusta

– Uudet keinot kansalaisten ympäristötietoisuuden lisäämiseen: Tulee selvittää keskeiset osaamistarpeet ja etsiä uusia keinoja ympäristövastuullisen toiminnan ja ympäristökansalaisuuden edistämiseen.

– Hankerahoitus: Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristötietoisuuden kehittämiseen ja lisäämiseen on varattava riittävät resurssit. Rahoitus valtakunnallisille ympäristökasvatuksen ja valistuksen hankeavustuksille on turvattava jatkossakin.

Tutustu tavoitepaperiimme, jossa on tarkemmin kuvattu kukin tavoite, perustelut ja myös arvioitu sen kustannuksia. Teserna finns här på svenska.

Näiden yhteisten tavoitteiden takana ovat seuraavat järjestöt ja tahot:

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
Luonto-Liitto ry
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
WWF Suomi
Suomen luonnonsuojeluliitto
Natur och Miljö
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
Lastentarhanopettajaliitto
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Pirkanmaan ympäristökasvatus ry

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3