Koulutukset opettajille ja kasvattajille

FEE Suomi järjestää yhdessä muiden toimijoiden kanssa maksuttomia ympäristökasvatuskoulutuksia opettajille ja kasvattajille. Koulutuksissa käsitellään monipuolisesti eri teemoja. Vuonna 2021 järjestämme koulutuksia ympäristöahdituksen kohtaamisesta, myötätunnosta luonnon monimuotoisuudesta sekä lasten ja nuorten osallisuudesta.

Tulethan rohkeasti mukaan päivittämään osaamistasi, inspiroitumaan ja tutustumaan uusiin aihepiireihin. Opetettavien asioiden hyvä tuntemus on lähtökohta laadukkaalle ympäristökasvatukselle!

Löydät kuvaukset tällä hetkellä tiedossa olevista koulutuksista alta.

Myötätunto kestävien toimintatapojen edistäjänä

Toisille – myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa -koulutus tarjoaa varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilökunnalle käytännön työkaluja ja uusinta tutkittua tietoa myötätunnosta kestävän elämäntavan näkökulmasta.

Osallistujat saavat koulutuksesta käytännön keinoja lasten aktiivisen toimijuuden, osallisuuden ja myönteisen ympäristösuhteen vahvistamiseen sekä toisiin ihmisiin ja luontoon suuntautuvan myötätunnon tukemiseen päiväkodin ja koulun arjessa – varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman sisältöjen mukaisesti. Koulutus sisältää kaksi helposti toteutettavaa etätehtävää, kaksi lyhyttä etäluentoa, kaksi lähiopetuspäivää ja asiantuntijoiden tuella toteutettavan myötätuntoprojektin.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta ja sen laajuus on yhteensä kaksi opintopistettä. Järjestämme koulutukset yhteistyössä myötätuntoa tutkineiden asiantuntijoiden kanssa. Kouluttajina toimivat FEE Suomen toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu, väitöskirjatutkija Pihla Soinnunmaa, yliopistonlehtori Jaakko Hilppö, väitöskirjatutkija Emma Kurenlahti ja yliopisto-opettaja Linda Nurhonen.

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan Helsingissä 5.10.2021 ja 7.12.2021. Mukaan mahtuu 30 osallistujaa. Varmista paikkasi ilmoittautumalla mukaan alustavasti sähköpostitse osoitteeseen emma.kurenlahti@feesuomi.fi. Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2021 tai paikkojen täyttyessä. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Koulutuksia järjestetään myös keväällä ja syksyllä 2022 yhteensä kuudella paikkakunnalla ympäri Suomea. Tiedotamme ajankohdista syksyn 2021 aikana.

Eväitä ympäristöahdistuksen kohtaamiseen

Koulutus antaa eväitä ympäristötunteiden ymmärtämiseen ja käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Se on suunnattu opettajille ja kasvattajille, mutta kaikki lasten ja nuorten parissa työskentelevät ovat tervetulleita mukaan.

Koulutuksessa käsitellään ympäristökriisiä, ympäristötunteiden kirjoa ja ilmenemistä sekä sitä, miten ympäristöasioita ja -tunteita voi käsitellä rakentavasti. Koulutuksessa huomioidaan sekä opettajan että lasten ja nuorten näkökulma. Iltapäivä sisältää myös keskusteluja, harjoituksia ja materiaalien esittelyä.

Kouluttajina toimivat FEE Suomen toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu ja Taneli Saari Tunne ry:sta. Tilaisuus on osa Ympäristöahdistuksen mieli -hanketta.

Seuraava koulutus toteutetaan syksyllä 2021. Kerromme koulutuksen ajankohdasta tarkemmin tällä sivulla kesän 2021 aikana.

Me aarteenvartijat: Tietotaitoa luonnonkirjon innostavaan käsittelyyn

Me aarteenvartijat -koulutus tarjoaa tietoa luonnon monimuotoisuudesta, sen uhkatekijöistä ja suojelusta sekä testattuja malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetuksen toteuttamiseen. Koulutus on suunnattu esiopettajille ja peruskoulun opettajille.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta. Sen laajuus on yhteensä kaksi opintopistettä. Järjestämme koulutukset yhteistyössä WWF Suomen ja Natur och Miljön kanssa. FEE Suomen kouluttajana toimii toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu.

Koulutuksen ensimmäisenä lähipäivänä paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia monialaisesti ja toiminnallisesti. Toisella lähikerralla edetään kohti luonnon monimuotoisuuden uhkia ja suojelumahdollisuuksia keskittyen erityisesti siien, mitä koulussa voidaan tehdä. Opettaja toteuttaa lähipäivien välissä kehittämistehtävänä opetuskokeiluja oppilasryhmän kanssa.

Koulutukset toteutetaan vuonna syksyllä 2021 Espoossa, Helsingissä, Raaseporissa ja Rovaniemellä. Ensimmäiset koulutukset käynnistyvät jo elokuun lopulla.

Oppilaat ympäristötoimijoina: Työkaluja osallistavaan kasvatukseen

Oppilaat ympäristötoimijoina -koulutuksessa osallistujat perehtyvät osallisuuden merkitykseen osana kestävää kehitystä ja saavat työkaluja kehittää koulunsa toimintakulttuuria oppilaita osallistavaan ja kestävää elämäntapaa vahvistavaan suuntaan.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta. Järjestämme koulutuksen WWF Suomen kanssa. FEE Suomen kouluttajana toimii Vihreä lippu –ohjelmajohtaja Monika Salmivalli.

Koulutus on suunnattu kaikille esiopettajille ja peruskoulun opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja kehittämään oppilaiden ympäristöosallisuutta ja ympäristötyötä omassa koulussaan alkavana lukuvuotena. Koulutuksen laajuus on yhteensä 2 opintopistettä. Koulutus koostuu kahdesta iltapäivän mittaisesta lähi- tai etätapaamisesta ja etätehtävistä. Koulutus toteutetaan webinaarina, jos lähikouluttamista ei ole mahdollista järjestää. Webinaarit on mahdollista katsoa myös tallenteena.

Koulutus toteutekaan syksyllä 2021 Lappeenrannassa ja etätoteutuksena, jonna voi osallistua mistä tahansa. Koulutukset alkavat syyskuussa.

Ulos-Ut-Out 15.-17.6.2021

Suomen suurin ulkonaoppimisen tapahtuma, Ulos-Ut-Out, tulee jälleen kesäkuussa! Tapahtuma kokoaa satoja opettajia, kasvattajia ja muita ulkona oppimisesta kiinnostuneita innostumaan ulkona oppimisesta ja kehittämään opetusta.

Luvassa monipuolisesti huippupuhujien luentoja, työpajoja ja keskusteluja. FEE Suomi on yksi tapahtuman järjestäjistä. Tänä vuonna olemme muun muassa mukana fasilitoimassa työpajaa, jossa käsitellään kestävän kehityksen kasvatusta kouluissa: Mikä toimisi apuna koulun toimintakulttuurin muutokseen niin, että kestävän kehityksen kasvatukseen löydettäisiin sekä yhteistä tahtoa, aikaa että resursseja?

Tapahtuman toiminnallinen, vuorovaikutteinen ja elämyksellinen ohjelma toteutetaan upouudella tapahtuma-alustalla verkossa. Pääset siis kätevästi mukaan mistä vain!

 

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3