Koulutukset opettajille ja kasvattajille

FEE Suomi järjestää yhdessä muiden toimijoiden kanssa maksuttomia ympäristökasvatuskoulutuksia opettajille ja kasvattajille. Koulutuksissa käsitellään monipuolisesti eri teemoja. Keväällä 2021 järjestämme koulutuksia luonnon monimuotoisuudesta sekä lasten ja nuorten osallisuudesta.

Tulethan rohkeasti mukaan päivittämään osaamistasi, inspiroitumaan ja tutustumaan uusiin aihepiireihin. Opetettavien asioiden hyvä tuntemus on lähtökohta laadukkaalle ympäristökasvatukselle!

Alla näet kuvaukset tällä hetkellä tiedossa olevista koulutuksista ja webinaareista.

Me aarteenvartijat: Tietotaitoa luonnonkirjon innostavaan käsittelyyn

Me aarteenvartijat -koulutus tarjoaa tietoa luonnon monimuotoisuudesta, sen uhkatekijöistä ja suojelusta sekä testattuja malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetuksen toteuttamiseen. Koulutus on suunnattu esiopettajille ja peruskoulun opettajille.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta. Sen laajuus on yhteensä kaksi opintopistettä. Järjestämme koulutukset yhteistyössä WWF Suomen ja Natur och Miljön kanssa. FEE Suomen kouluttajana toimii toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu.

Koulutuksen ensimmäisenä lähipäivänä paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia monialaisesti ja toiminnallisesti. Toisella lähikerralla edetään kohti luonnon monimuotoisuuden uhkia ja suojelumahdollisuuksia keskittyen erityisesti siien, mitä koulussa voidaan tehdä. Opettaja toteuttaa lähipäivien välissä kehittämistehtävänä opetuskokeiluja oppilasryhmän kanssa.

Koulutukset toteutetaan vuonna 2021 Lappeenrannassa, Vaasassa, Helsingissä, Raaseporissa ja Sodankylässä. Kevään koulutukset toteutetaan koronatilanteen vuoksi webinaareina, jonne voi osallistua mistä tahansa!

Oppilaat ympäristötoimijoina: Työkaluja osallistavaan kasvatukseen

Oppilaat ympäristötoimijoina -koulutuksessa osallistujat perehtyvät osallisuuden merkitykseen osana kestävää kehitystä ja saavat työkaluja kehittää koulunsa toimintakulttuuria oppilaita osallistavaan ja kestävää elämäntapaa vahvistavaan suuntaan.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta. Järjestämme koulutuksen WWF Suomen kanssa. FEE Suomen kouluttajana toimii Vihreä lippu –ohjelmajohtaja Monika Salmivalli.

Koulutus on suunnattu kaikille esiopettajille ja peruskoulun opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja kehittämään oppilaiden ympäristöosallisuutta ja ympäristötyötä omassa koulussaan alkavana lukuvuotena. Koulutuksen laajuus on yhteensä 2 opintopistettä. Koulutus koostuu kahdesta iltapäivän mittaisesta lähi- tai etätapaamisesta ja etätehtävistä. Koulutus toteutetaan webinaarina, jos lähikouluttamista ei ole mahdollista järjestää. Webinaarit on mahdollista katsoa myös tallenteena.

Koulutukset toteutetaan vuonna 2021 Lappeenrannassa ja Joensuussa. Kevään koulutukset toteutetaan koronatilanteen vuoksi webinaareina, jonne voi osallistua mistä tahansa!

Ulos-Ut-Out 15.-17.6.2021

Suomen suurin ulkonaoppimisen tapahtuma, Ulos-Ut-Out, tulee jälleen kesäkuussa! Tapahtuma kokoaa satoja opettajia, kasvattajia ja muita ulkona oppimisesta kiinnostuneita innostumaan ulkona oppimisesta ja kehittämään opetusta.

Luvassa monipuolisesti huippupuhujien luentoja, työpajoja ja keskusteluja. FEE Suomi on yksi tapahtuman järjestäjistä. Tänä vuonna olemme muun muassa mukana fasilitoimassa työpajaa, jossa käsitellään kestävän kehityksen kasvatusta kouluissa: Mikä toimisi apuna koulun toimintakulttuurin muutokseen niin, että kestävän kehityksen kasvatukseen löydettäisiin sekä yhteistä tahtoa, aikaa että resursseja?

Tapahtuman järjestämisessä seurataan koronatilannetta. Näillä näkymin tapahtumaan voi osallistua sekä paikan päällä Nurmeksessa että etänä, ja ilmoittautumisvaihtoehtoja onki kaksi: LIVE ja ONLINE. Tapahtuma siirretään kokonaan virtuaaliseksi, mikäli koronatilanne estää turvallisen live-tapahtuman järjestämisen.

 

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3