Kohti kestävää tulevaisuutta – kuntavaalitavoitteet 2021

Kuntapäättäjät vastaavat kasvatuksen ja koulutuksen kestävyydestä. Lapsilla ja nuorilla on oikeus oppia kestävän tulevaisuuden tiedot ja taidot koulutuksen kautta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kunnat ovat koulutuksen järjestäjinä avainasemassa tavoitteen saavuttamisessa.

Alta löydät ympäristökasvatusalan järjestöjen yhteiset kuntavaalitavoitteet. Nämä viitoittavat tien, jolla kuntien varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa päästään rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Pyydä oman kuntasi ehdokkaita sitoutumaan tavoitteisiin! 

Sivistys on kunnan päätehtävä. Kuntavaaliehdokas: sitoudu toteuttamaan se kestävästi!

Ympäristökasvatuksen kuntavaalitavoitteet:

1. Takaa riittävän pienet ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa

Kestävää kasvatusta ja koulutusta edistävä kunta varmistaa, että lasten ja nuorten oikeus turvalliseen ja rauhalliseen oppimisympäristöön toteutuu ja opettajilla on mahdollisuudet tukea oppimista ja kehitystä yhdenvertaisesti. Riittävän pienet ryhmäkoot mahdollistavat tutkivan oppimisen ja monipuolisten oppimisympäristöjen kuten lähiluonnon turvallisen hyödyntämisen.

2. Varmista tarvittavat valmiudet opettajille ja kasvattajille

Kestävää kasvatusta ja koulutusta edistävä kunta huolehtii, että opettajilla ja varhaiskasvattajilla on valmiudet toteuttaa laadukasta ympäristö- ja kestävyyskasvatusta opetussuunnitelmien ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kunnan varaamat resurssit turvaavat täydennyskoulutukseen osallistumisen.

3. Ohjaa ympäristökasvatuksen materiaalien ja palvelujen äärelle

Kestävää kasvatusta ja koulutusta edistävä kunta ohjaa päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia käyttämään ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen materiaaleja ja palveluja. Kunta tukee kestävän kehityksen ohjelmien kuten Vihreän lipun käyttöönottoa ja sitoutuu maksamaan päiväkotien ja koulujen osallistumismaksun. Kunta kannustaa hyödyntämään ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan MAPPA.fi -materiaalipankkia.

4. Mahdollista oppiminen lähiluonnossa ja vapaa-ajan palveluissa

Kestävää kasvatusta ja koulutusta edistävä kunta mahdollistaa päiväkodin ja koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen lähiluonnossa, luonto- ja ympäristökouluissa, leirikouluissa ja nuorisokeskuksissa ja muissa vastaavissa kohteissa. Kunta huolehtii riittävästä ja luonnoltaan monimuotoisesta viheralueverkostosta sekä varaa resurssit opetussuunnitelman edellyttämään luokan ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen ja ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tukipalvelujen käyttöön. Jos palveluja ei alueelta löydy, kunnan tehtävä on varmistaa palvelujen saatavuus.

5. Ympäristö- ja kestävyyskysymykset työlistan kärkeen

Kestävää kasvatusta ja koulutusta edistävä kunta antaa päiväkodeille ja kouluille valtaa ja vastuuta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Johtamisessa nostetaan ympäristö- ja kestävyyskysymykset työlistan kärkeen. Jokaiseen yksikköön nimetään ja koulutetaan vastuuhenkilö, jolla on mandaatti ja resurssit koordinoida koko yksikön yhteistä kehittämistyötä.

6. Tee toimintaympäristöstä kestävä

Kestävää kasvatusta ja koulutusta edistävä kunta järjestää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen puitteet, kuten ruoka-, siivous- ja tilapalvelut sekä hankinnat kestävästi. Kunta velvoittaa nämä kaikki toimialat yhteistyössä kestävään toimintaan.

Näiden yhteisten tavoitteiden puolesta Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Suomen nuorisokeskusyhdistys, Suomen Kiertovoima ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, WWF Suomi, Pidä Saaristo Siistinä ry ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Lisätietoja:

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
Toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu
sinikka.kunttu@feesuomi.fi
puh. 050 329 3388

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto
Toiminnanjohtaja Niina Mykrä
niina.mykra@luontokoulut.fi
puh. 044 700 2505

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.