Lausunto: Suomessa tarvitaan ympäristökasvatusta jatkossakin

Hallitus esittää vuoden 2024 talousarvioesityksessään eduskunnalle, että valtakunnallisesti merkittävimmistä avustuksista luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille sekä ympäristökasvatushankkeille leikataan. FEE Suomi on jättänyt asiasta lausunnon.

 

Talousarvioesityksessä vuodelle 2024 on Ympäristöministeriön hallinnonalan avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (35.01.65) esitetty 2 190 000 euron määrärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisen momentin määrärahaa esitetään pienennettäväksi 1 108 000 eurolla. Kuluvan vuoden 3 298 000 euron määrärahaan verrattuna leikkaus on huomattava, peräti 34 %.

Momentin määräraha on valtakunnallisesti merkittävin valtionapu luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille sekä ympäristökasvatus- ja valistushankkeille.

Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille kohdennettu rahoitus sekä ympäristökasvatuksen hankerahoitus edistävät täsmällisesti ja kustannustehokkaasti ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita, ja siten myös Agenda2030 tavoitteita, joihin myös Suomi on sitoutunut. Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi esittää, että leikkauksen sijaan valtion tulisi johdonmukaisesti lisätä momentille 35.01.65 kohdistettua rahoitusta.

Momentin määrärahaa käytetään yleisavustuksiin valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden perustoimintaan. Ympäristö- ja kestävyyskysymykset ovat erittäin ajankohtaisia ja niille on paljon kysyntää yhteiskunnan eri sektoreilla. Järjestöt pyörittävät toimintaansa hyvin pienillä resursseilla, joita ei voi heikentää, vaan päinvastoin niitä pitäisi merkittävästi kasvattaa, jotta voidaan vastata lisääntyneeseen tarpeeseen sekä turvata tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työ luonnon- ja ympäristönsuojelun eri tasoilla.

Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöissä tehdään paljon myös laadukasta ja vaikuttavaa kestävän kehityksen eri osa-alueet huomioivaa työtä kohti kestävää elämäntapaa kasvatuksen, koulutuksen, materiaalien, kouluvierailujen, käytännön toimenpiteiden ja muiden palveluiden kautta. Tällä työllä on merkittävä rooli ympäristötietoisuuden, tulevaisuustaitojen ja kestävän elämäntavan edistämisessä niin varhaiskasvatuksessa, eri kouluasteilla kuin myös aikuisten parissa tehtävässä työssä. Jotta tätä työtä voidaan tehdä tehokkaasti, laadukkaasti ja pitkäjänteisesti myös jatkossa, on välttämätöntä turvata luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen rahoitus.

FEE Suomi muistuttaa lausunnossaan siitä, että Suomi on sitoutunut globaalissa kestävän kehityksen toimintaohjelmassa Agenda2030:ssa kansainvälisesti ja kansallisesti edistämään ympäristö- ja kestävyysosaamista myös kasvatuksen ja koulutuksen keinoin. Leikkausten sijaan 35.01.65 määrärahalla voitaisiin merkittävästi edistää Agenda2030-tavoitteiden toteutumista.

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.