Aistien puutarha – ympäristökasvatuksen monitoimityökalu

kimalainen Sanna Saari (1)

Teksti: Sari Siipola


Varhaiskasvatuksen, peruskoulun, lukion ja ammatillisen opetuksen suunnattoman tärkeä tehtävä on kehittää lasten ja nuorten luontosuhdetta sekä kasvamista vastuulliseen ympäristökansalaisuuteen. Median välittämä kuva ympäristön tilasta ja maapallon tulevaisuudesta on kuitenkin niin synkkä ja suorastaan toivoton, että optimistisen, aktiivisuuteen kannustavan viestin välittäminen on usein vaikeaa.

Lamaannuksen tilalle huolenpitoa ja innostusta

Moni lapsi ja nuori reagoi lamaantumalla ja ajattelemalla, ettei yksittäisen ihmisen toiminnalla ole merkitystä. Ympäristöaiheiden käsittely saattaa herättää myös syyllisyyttä, kiukkua, turhautumista ja pelkoa. Näitä tunteita ei tarvitse lakaista maton alle. Ne ovat merkkejä siitä, että käsittelemme aihetta, joka on tärkeä ja johon haluaisimme jonkinlaisen muutoksen.

Olivatpa tunteet nyt mitä tahansa, asiat on mahdollista kokea uudella tavalla. Huolenpito, ilo, voimaantuminen, toivo, aktiivisuus ja innostus kuuluvat myös välittämiseen. Mutta miten negatiivisista tunteista tai jopa välinpitämättömyydestä päästään voimaantumisen puolelle? Ja kuinka ympäristökasvatus nivotaan osaksi lasten ja nuorten arkea niin, ettei se tunnu päälleliimatulta, ahdistavalta tai syyllistävältä? 

Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta: 

– oppiminen ympäristössä

– oppiminen ympäristöstä ja

– toimiminen ympäristön puolesta.

Oppiminen ympäristössä tukee hienosti myös muita ympäristökasvatuksen osa-alueita. Erityisesti ulkona, rakentamattomassa, kasvillisuutta ja muita luontoympäristöön kuuluvia elementtejä sisältävässä ympäristössä toimimisella on tutkitusti huikean paljon positiivisia vaikutuksia tunnetaitoihin, keskittymiseen, stressinhallintaan, itsesäätelyyn, aktiivisuuteen ja oppimiseen. Luonnossa toimiminen antaa mahdollisuuksia omakohtaiseen havainnointiin ja oivalluksiin, tuo iloa oppimiseen ja rakentaa kuin itsestään jokaisen oppijan luontosuhdetta.

Aistien puutarhaa on lähdetty kehittämään ympäristökasvatuksen työkaluksi näistä ilahduttavista ja rohkaisevista lähtökohdista käsin. Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan ulkopuutarhassa sijaitseva, nimensä mukaisesti kaikilla aisteilla koettava alue on kaikille avoin, ilmainen, helposti saavutettava ja antoisa kaiken ikäisille ja taustaisille kävijöille.

Lapset kävelevät paljain jaloin kivistä ja hiekasta rakennetulla polulla.

Kaikkien aistien puutarha

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kasveihin ei voi valitettavasti koskea, koska kasvit saattavat olla ihoa ärsyttäviä tai myrkyllisiä. Aistien puutarhassa kasvit on kuitenkin valittu niin, että ne ovat turvallisia pienimmillekin tutkijoille. Puutarha on erityisen antoisa aistirajoitteisille vieraille. Sitä voi tutkia puhtaasti aistielämysten vuoksi, tai sen avulla voi käyttää moniaistillista kokemusta oppimisen tukena. 

Aistien puutarhasta löytyy neljä eri aistien mukaan rajattua osaa. Niille on valikoitu kasveja, jotka ovat koettavissa erityisen hyvin kunkin alueen ”vallitsevalla” aistilla. Kannustamme kuitenkin lämpimästi kokemaan koko alueen kaikkia aisteja käyttäen!

Kerroksellisesti kasvavat, elävän tilan muodostavat kasvit hellivät erityisesti näköaistia huomioivalla alueella. Auringon paahteessa mukavan varjon tarjoaa kaarikäytävä, jossa erilaiset köynnöskasvit kiipeilevät. Kasvit on valittu niin, että ne kukkivat erivärisin kukin mahdollisimman pitkään keväästä syksyyn. 

Tuoksujen alueelle on valittu kukkakasveja, jotka houkuttavat medellä pölyttäjiä erityisen tuoksuvasti. Monilla alueen kasveilla on myös tuoksuvat lehdet. Ne haihduttavat ilmaan eteerisiä öljyjä, jotka auttavat kasvia torjumaan tuholaisia ja kuivuutta. Kasvit käyttävät lehtien tuoksuja myös keskinäisessä viestinnässään, vaikkapa varoittaakseen naapuria kasvia syövästä tuholaisesta.

Tuntoaistin alueelta löytyy lehtien mielenkiintoisia muotoja ja pintoja. Samettisen pörröiset tai vahamaisen paksut lehdet suojaavat suoralta auringon paahteelta ja estävät veden liiallista haihtumista. Kasvien hedelmyksissä on usein tuulen mukana leijumista edistäviä tai eläimen turkkiin takertuvia, hauskan tuntuisia rakenteita. Tuntoaistin alueeseen kuuluu myös paljasjalkapolku, jolla kulkiessa herätellään jalkapohjien toimintaa ja tuntoaistia. 

Ajoittain puutarhaan ilmestyy myös makukärry, johon puutarhurit ovat huolella valinneet makupaloja Aistien puutarhan hyötykasvien eli makuaistin alueelta. Kärryssä saattaa olla hedelmiä tai kasvien muita syötäviä osia. Maittavat hedelmät ja marjat auttavat kasveja levittäytymään uusille kasvupaikoille! 

Elävä materiaalipankki – ota käyttöösi!

Kuinka tätä aistien juhlaa sitten voidaan käyttää innostavana ympäristökasvatuksen monitoimityökaluna? Sen voi tehdä poimimalla puutarhan työkalupakista tarvittavan työkaluvalikoiman. Kun monimuotoisuuden elementit ja luonnonympäristön toiminta ovat läsnä opetuksessa aineesta riippumatta, ne tuovat ympäristökasvatuksellisen näkökulman käsiteltäviin aiheisiin. Elementtejä eri tavoin käyttämällä ja yhdistelemällä onkin mahdollista sujauttaa ympäristökasvatus luontevaksi osaksi eri ikäryhmien toimintaa. 

Aistien puutarhaa voi pitää eräänlaisena elävänä materiaalipankkina, josta kukin voi poimia mieleisensä ainekset ja koota haluamansa opetuspaketin. Mahdollisuudet puutarhan hyödyntämiseen ovat käytännössä rajattomat, joten seuraavassa keskitytään poimimaan esille perusaineksia, joita kukin puutarhan käyttäjä voi yhdistellä ja jalostaa eteenpäin.

Aloitetaan aisteista. Moniaistinen havainnointi vahvistaa oppimista, auttaa keskittymään ja luo positiivisia tunnekokemuksia. Sitä voi käyttää opetuksen tukena laajasti opetettavasta aineesta riippumatta. Tuoksuilla, väreillä, muodoilla, eri tuntuisilla pinnoilla, mauilla ja äänillä voi havainnollistaa kasvien evoluutiota, sopeumia, kommunikointia ja lisääntymistä osana biologian ja maantieteen opetusta. Ne toimivat myös fysiikan, matematiikan ja kemian ilmiöiden havainnollistajina ja taideopetuksen inspiraationa.  

Aistipuutarha ja siihen liittyvä evoluutiopuutarha ovat oivallisia paikkoja monimuotoisuuden ja sen kehittymisen esittelyyn. Evoluutiopuutarha kuljettaa läpi kasvien evoluution, ja Aistien puutarha havainnollistaa evoluution moninaisissa käänteissä syntyneitä rakenteita ja toimintoja.

Kasvilajien ja niissä viihtyvien eliöiden monimuotoisuus auttaa esittelemään elonkirjoa ja punaisilla kylteillä merkityt uhanalaiset lajit monimuotoisuuden uhkia. Kasvukauden aikana vaihtuva lajisto auttaa hahmottamaan kasvien strategioita ja sitä, miten tärkeitä eri kasviryhmät ovat muiden eliöiden selviytymistä ajatellen.

Liikkeessä oppiminen tukee muistamista ja auttaa etenkin niitä oppijoita, joilla on haasteita keskittymisen kanssa. Liikunta koulupäivän aikana myös liikuntatuntien ulkopuolella vähentää istumisesta johtuvia ongelmia. Aistien puutarhan käyttö tukee liikkeessä tekemistä, mutta puutarhaan voi toki tulla viettämään myös liikuntatuntia, sopivan pienen ryhmän kanssa, muut kävijät ja kasvit huomioon ottaen.

Liikuntatunnin apuna voi käyttää esimerkiksi paljasjalkapolkua tai puutarhan kiveyksiä. Liikkeiden inspiraatioksi käyvät puutarhassa havaittujen kasvien ja eläinten liikkeet tai erilaisten siementen matka kasveista tuulen mukana uudelle kasvupaikalle.

Puutarhan hyötykasvit auttavat hahmottamaan ruuan matkaa kasvattajalta kuluttajalle. Niiden avulla voi käsitellä hyötykasvien kasvattamista, luonnonkiertoa, kasvisruuan hyötyjä, pölyttäjien tärkeyttä, terveellistä ruokavaliota ja ruuanlaittoa. Kasvien avulla voi käydä läpi myös muiden eläinten ruokavalioita ja toisaalta sitä, miten kasvit hyötyvät siitä, että eläimet syövät niiden hedelmiä, marjoja ja siemeniä.

Vaikutus hyvinvointiin

Puutarhaa käytetään säännöllisesti kuvataiteen opetuksessa, ja siellä piirtävät ja maalaavat myös monet taiteita harrastavat yksityishenkilöt. Kasvit toimivatkin erinomaisina malleina, kun halutaan hahmottaa muotoja, värejä ja valon vaikutusta kuvattavaan kohteeseen.

Kasvien osia voi myös käyttää, jos halutaan piirtämällä, maalaamalla tai valokuvaamalla tutkia erilaisia geometrisiä ja toistuvia muotoja tai kasvien rakenteita. Piirtäminen ja maalaaminen auttavat mieleen painamista ja parantavat keskittymiskykyä, ja niitä voi käyttää oppijan tukena aineesta riippumatta.

Kuten artikkelissa jo aiemmin mainittiin, kasvillisuutta sisältävässä tilassa ja erityisesti ulkona toimimisella on tunteisiin ja oppimiseen liittyviä positiivisia vaikutuksia. Lisäksi rakentamattomassa ympäristössä oleskelu vaikuttaa myös kehon hyvinvointiin. Verenpaine laskee, parasympaattisen hermoston toiminta voimistuu, stressihormonien määrä laskee, puolustuskyky paranee ja allergiariski alenee.

Hyödyt näkyvät esimerkiksi verenpaineen ja parasympaattisen hermoston osalta jo kymmenessä minuutissa! Puutarhaan voikin halutessaan tulla vaikkapa lataamaan akkuja ennen koetta tai jopa tekemään paikan päälle vaativia tai jännittäviä tehtäviä, jos se vain on mahdollista.  

Laajennettu Aistien puutarha – omatoimikortit

Aistien puutarhasta on antoisinta nauttia paikan päällä. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Siksi tekeillä ovat parhaillaan omatoimitehtäväkortit, joiden avulla varhaiskasvatuksen ja koulun ulkona tapahtuvaa opetusta voi sovittaa omaan lähiluontoon sopivaksi. Kortit auttavat myös Kaisaniemessä vierailevien ryhmien vierailujen rakenteen suunnittelussa ja antavat täsmätehtäviä, jotka sopivat eri aineiden ja aihealueiden opetuksen tueksi.

Tehtäväkortit tehdään aluksi varhaiskasvatukseen, ja vähitellen niitä laajennetaan palvelemaan kaikkia ikäryhmiä. Kortit tulevat löytymään Luomuksen verkkosivulta, ja ne ovat vapaasti käytettävissä ja tulostettavissa.

Kortteihin tulee eri aihealueita, jotka mukailevat tässä artikkelissa esitettyjä puutarhan käyttötapoja. Varhaiskasvatukseen on suunniteltu ainakin aisti-, liikunta-, pörriäis- ja taidekortteja. Lämpimästi tervetuloa oppimaan, viihtymään ja inspiroitumaan elävän kasvimateriaalipankkimme pariin! 


Artikkelin kirjoittaja Sari Siipola on kasvibiologi, joka työskentelee Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa asiakasneuvonnan, puutarhaopastusten ja somesisältöjen parissa.


Kuvat: Luomus

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.