Historia syventää ympäristökysymysten ymmärtämistä

yk4-2015essi-opsKreikkalainen_raunio_rajattu-1170x550

Historiassa ei ole yhtä opiskeltavaa ympäristöaikakautta, vaan ihmisen ja luonnon suhde ovat läsnä koko ajan. Menneitten aikojen ympäristöolojen tarkastelu voi lisätä historian ymmärrettävyyttä. Sekä historian että ihmisen ympäristösuhteen ymmärrys syvenee.

 

Antiikin metsäkadosta nykyajan ympäristöongelmiin

Historianopetuksella pyritään kehittämään oppilaan historiatietoisuutta, kulttuurista ymmärrystä ja vastuullisen kansalaisuuden periaatteiden omaksumista. Lienee itsestään selvää, että kestävä elämäntapa ja ympäristön vaaliminen ovat osa vastuullista kansalaisuutta. Missä yhteyksissä ympäristöteemat sitten voivat historianopetuksessa tulla esille?

Opetussuunnitelmassa mainitaan ihmisen ja luonnon suhteen muuttuminen erityisesti teollistumisen yhteydessä. Oppilaille saattaa tulla yllätyksenä, että 1800-luvulla oli ympäristöongelmia. Oivallus antaa näkökulmia myös nykyiseen ympäristökeskusteluun: ongelmia on ollut ennenkin, mutta niitä on onnistuttu myös ratkaisemaan.

Ympäristöteemoja on mahdollista käsitellä myös monen muun aikakauden yhteydessä, antiikista alkaen. Mesopotamiassa, Kreikassa ja Roomassa oli kussakin omat ympäristöongelmansa, kuten laidunnuksesta ja metsien hakkuista seurannut eroosio tai ilmanlaatuongelmat kaupungeissa. Ihmisen riippuvaisuus ilmasto-olosuhteista ja luonnonvaroista on tärkeä näkökulma kunkin opiskeltavan aikakauden ja kulttuurin ymmärtämiseksi. Keskiaika, renessanssi, aatehistoria ja lähihistoria sisältävät kaikki myös ympäristöhistorian näkökulmia.

 

Ympäristönäkökulma lisää historian ymmärrettävyyttä

Historian opetuksen ja oppimisen kannalta ympäristönäkökulman käsittely voi lisätä ymmärrettävyyttä. Luonnonolosuhteiden ja ympäristömuutoksen tarkastelu historian tapahtumien rinnalla asettaa menneisyyden uuteen valoon. Tapahtumat eivät olekaan seurausta pelkästään ihmisten tekemistä ratkaisuista! Esimerkiksi menneisyyden arjen tarkastelussa ympäristö on luontevasti läsnä. Ympäristöasioiden oppimiseen historia tuo syventävän näkökulman, kun käsitellään ihmisen ja luonnon suhteen kehittymistä eri aikakausina. Luonto on kaikkina aikoina asettanut reunaehtoja ihmisen selviytymiselle ja ympäristöongelmia on esiintynyt eri kulttuureissa kautta aikojen. Ympäristöongelmien syntyhistorian rinnalla on kuitenkin tärkeää tarkastella myös ongelmien ratkaisemista. Vastuulliseen kansalaisuuteen kannustamiseen tarvitaan esimerkkejä vastuullisesta toimimisesta.


Teksti & kuva: Essi Aarnio-Linnanvuori

Julkaistu Ympäristökasvatus-verkkolehdessä  5.12.2015

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.