Jokainen koulu tarvitsee lähimetsän

milla-verk2-2021

Tikka naputtaa keloa. Tuolla sammaleisella koivulla voisin järjestää ötökkätutkimuksen. Istun kuusenrungolla Helsingissä, Haagan Riistavuoressa ja suunnittelen retkeä. En haluaisi ajatella, että teen sen siksi, että metsä on uhattuna. Jokaisella koululla ja päiväkodilla pitäisi olla tällainen metsä oppimisympäristönä.


Kaupunkia tiivistetään kestävän kehityksen nimissä. Termin perusajatus on se, että tulevilla sukupolvilla pitäisi olla samat mahdollisuudet kuin edellisellä, vaikka kehitystä tapahtuu. Pääkaupunkiseudulla ohuet vihersormet uhkaavat kuitenkin muuttua kaivurien temmellyskentäksi. Ekologiset yhteydet katkeavat ja kaupunkilaisten mahdollisuus nauttia monimuotoisesta luonnosta vähenee. Rakentamisen myötä palvelut lisääntyvät ja liikkumisen päästöjen toivotaan laskevan ratikkakiskoja ja siltoja rakentamalla.

Kestävä kehitys ympäristökasvattajan silmin

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kestävä kehitys ymmärretään laajasti kaikki oppiaineet läpileikkaavana teemana. Eräs päätavoite on tutustuttaa oppilaat monimuotoiseen lähiympäristöön. Kun luonnon ymmärtäminen alkaa päiväkodissa metsässä möyrimällä ja koulussa tutkimalla, kaikki saavat samat lähtökohdat.

Metsässä oppii aistimaan ja liikkumaan monipuolisesti. Tässä ollaan sokkoradalla Helsingin Metsälässä, jossa järjestettiin tapahtuma kaupunkibulevardin rakentamisen uhkan takia. Rakentamisesta luovuttiin ja Helsingin Keskuspuisto säästyi.

Luonto- ja ympäristökasvatusjärjestöt tuovat esille Kestävän kunnan vaalitavoitteissa lähiympäristön moninaisuuden tärkeyttä: jokaisella oppilaalla tulisi olla mahdollisuus opiskeluun lähiluonnossa ja kunnan tulisi tukea opettajien koulutusta kestävän kehityksen kasvatukseen.
Mikä olisikaan parempi tuki kunnalta kuin pyrkiä säilyttämään koulujen ja päiväkotien lähimetsät virkistyskäytössä, jotta niissä voitaisiin toteuttaa opetussuunnitelman vaatimaa ympäristökasvatusta?

Riistavuoressa ja monessa muussa uhatussa kohteessa kaupunkisuunnittelijat tarjoavat metsän sijalle ruohokattoja. Rakentamisessa leikitään innovaatioilla, joilla on vähän tekemistä kestävän kehityksen kanssa. Ei ruohokatoilla voi toteuttaa opetussuunnitelmaa, oppia motoriikkaa eikä vahvistaa luovuutta. Tuskin niiltä voi poimia materiaalia kouluun oppitunneillekaan.

llmastonmuutoskriisin kiihtyessä on entistä tärkeämpää, että koulussa ja päiväkodeissa tuetaan lasten ja nuorten luontosuhdetta sekä ohjataan ymmärtämään lajien kirjoa ja niiden välisiä yhteyksiä. Luontosuhde syntyy kokemalla. Luonnossa leikkimällä ja tutkimalla opitaan paljon muutakin kuin vain lajeja. Metsässä opitaan havainnoimaan ja liikkumaan erilaisissa maastoissa. Leikit ovat luovempia ja sosiaaliset suhteet kehittyvät.

Lähimetsät eivät ole vapaata rakennusmaata

Kysyin sosiaalisessa mediassa lähiympäristön käytöstä. Kiinnostus ulkona oppimiseen on kasvanut hurjasti koronan aikana. Koulut ja päiväkodit panostavat opettajien kestävän kehityksen lisäkoulutukseen. Vain harvalla pääkaupunkiseudun koululla tai päiväkodilla on kuitenkaan rakentamiselta suojattu ulkoilualue lähiympäristössään. Monen kaupunkimetsän, kuten Riistakorven, ympäristössä on useita kouluja ja päiväkoteja, jotka käyttävät metsää oppitunneilla ja ulkoiluissa.

Viheralueet eivät ole vapaata rakennusmaata. Ne ovat perusopetuksen kulmakiviä ja ryhmien ystävyysmetsiä. Koulujen lähelle tulisi perustaa metsäisiä ulkoluokka-alueita. Ne jätettäisiin rakentamatta yhtä selkeästi kuin koulujen käytössä olevat urheilukentät tai piha-alueet. Samalla ne olisivat myös yleisessä virkistyskäytössä. Silloin meillä olisi oikeasti kestävä tulevaisuus.


Teksti ja kuvat: Milla Tuormaa

Kirjoittaja on Kiertävä luontokoulu Naakan ympäristökasvattaja.


Ympäristökasvatuksen kuntavaalitavoitteet

Julkaistu juttusarjassa:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.