Kasvun ihmeitä Galleria Kasvihuoneella

Lauri Jäntti-Galleriakasvuhuone

Kaupunkiviljelyhanke Galleria Kasvihuone tarjoaa inspiroivan puitteen ilmiöpedagogiikkaa soveltavalle ympäristökasvatukselle osana varhaiskasvatusta. Helsinkiläisen Päiväkoti Marian lapset ovat osallistuneet kasveja ja taidetta sisältävän gallerian toimintaan retkien, taidetyöpajan ja kasvien hoitamisen myötä.


Taidetta ja kaupunkiaktivismia yhdistävän hankkeemme aluksi vuokrasimme kuvataiteilija Maarit Myllysen kanssa aukion Helsingin kaupungilta kasvukaudeksi 2021. Toukokuussa rakensimme Lönnrotinkadun päädyssä sijaitsevalle aukiolle kierrätysikkunoista pienikokoisen, pyörien päällä liikuteltavan rakennelman – Galleria Kasvihuoneen eli kasvihuoneen ja taidegallerian yhdistelmän.

Kasvihuoneen ympärille perustimme kaupunkiviljelmän ja mukaan yhteisölliseen viljelyyn kutsuimme niin naapuruston asukkaat kuin vieressä sijainneen Päiväkoti Marian väen. Kesäkuuhun sijoittui yhteisöllisen Versoilua-taidenäyttelyn avajaiset. Avajaisten jälkeen olemme järjestäneet kasvihuoneella erilaisia kulttuuri ja -taideapahtumia. Toimintamme jatkuu syyskuun 2021 loppuun asti.

 

Ympäristökasvatuksen tiedolliset sisällöt ovat rakentuneet lasten tekemien huomioiden ja kysymysten kautta osana toimintaa ja yhteistä ihmettelyä.

Lapset tasavertaisina kanssatoimijoina ja -ajattelijoina

Ilmiöpedagogiikkaa soveltava yhteistyö Päiväkoti Marian kanssa on alusta alkaen ollut keskeinen osa hankettamme. Yhteistyö on sisältänyt ennen kaikkea lasten kanssa jaettua vastuuta kulttuuriviljelmän hoidosta, erityisesti kastelusta. Päiväkodin aikuiset jakoivat lapset kastelutiimeihin, jotka ovat käyneet kesän ajan omilla vuoroillaan päivittäin kastelemassa kasveja.

Lapset ovat myös kasvattaneet viljelmällä omia kasvejaan, hernettä ja maissia, jotka he idättivät päiväkodissa siemenistä versoiksi. Lisäksi lapset osallistuivat Versoilua-näyttelyyn heille räätälöidyn kuvataidetyöpajan kautta. Yhteistyö on osa Helsingin päiväkodeissa toteutettavaa varhaiskasvatuksen kulttuuripolkua.

Ympäristökasvatuksen osalta yhteistyömme lähtökohtana on ollut ekologinen näkökulma, jossa ihmisen toimintaa ei tarkastella luonnosta erillisenä, vaan osana sitä. Käytännön toimintaa ovat ohjanneet ajatukset osallisuudesta, inklusiivisuudesta ja ilmiöpohjaisuudesta. Emme lähesty lapsia toiminnan tai tiedonvälityksen kohteina, vaan tasavertaisina kanssatoimijoina ja -ajattelijoina. Ympäristökasvatuksen tiedolliset sisällöt ovat rakentuneet lasten tekemien huomioiden ja kysymysten kautta osana toimintaa ja yhteistä ihmettelyä.

Kesän taituttua kohti syksyä voimme todeta yhteistyökokeilumme olleen monin tavoin onnistunut ja jatkokehittelyyn kutsuva. Päiväkodin arkeen kietoutuvat, mutta sen omista rutiineista erilliset päivittäiset retket taidekasvihuoneelle ovat tarjonneet inspiroivan puitteen kasveihin, kaupunkiympäristöön ja luontosuhteeseen liittyvien teemojen pohdiskeluun. Lapsille tarjottu vastuu ja tasavertaisuus taas ovat rakentaneet kokemuksia omistajuudesta ja minäpystyvyydestä, joita ovat seuranneet ylpeys, into ja rohkeus ottaa osaa naapuruston toimintaan sekä avautua vuoropuheluihin sen inhimillisten ja  ei-inhimillisten asukkaiden kanssa.

Sikäli kuin ympäristökasvatuksessa on kyse osallisuudesta yhteisestä maailmasta, jonka voi kokea huolenpidon ja puolustamisen arvoiseksi, uskallamme väittää, että tätä toteutetaan juuri hankkeemme kaltaisten osallistavien aloitteiden kautta.

Päiväkoti Marian lapsia Galleria Kasvihuoneen kasveja hoitamassa.


Teksti ja kuvat: Lauri Jäntti

Kirjoittaja on kaupunkitaiteilija ja kaupunkiaktivisti.


Galleria Kasvihuoneen kotisivut

Galleria Kasvihuone Facebookissa

#galleriakasvihuone

Julkaistu juttusarjassa:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.