Kemia syventää ymmärrystä ympäristöstä

essi-pH-mittaus-pojat-1024x563

Kemian opetus rakentaa oppilaalle kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kemia on läsnä sekä ympäristössä että oppilaan omassa arjessa ja sitä tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä. Lisäksi kemian opetus ohjaa oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään.


Ympäristön kemiaa

Kemian opetuksessa päästään tutkimaan monenlaisia ympäristön ilmiöitä. Kemian näkökulma syventää esimerkiksi ympäristöopissa aiemmin opittua. Koska ympäristö aiheena on tieteidenvälinen, oppiainerajat ylittävä yhteistyö on suotavaa. Esimerkiksi biologian ja kemian opettajien on hyvä vaihtaa ajatuksia siitä, mitä, miten ja milloin he opettavat eri ilmiöistä. Vaikkapa vesi on keskeinen teema molemmissa oppiaineissa.

Kestävän arjen näkökulma

Arjen näkökulma tuo kemian opiskelun lähelle oppilaan omaa elämää. Kestävän elämäntavan teemat sisältyvät luontevasti myös arjen kemiaan. Mitä aineita sisältävät sellaiset tuotteet, joita käytän päivittäin, kuten ruoka, kosmetiikka ja pesuaineet? Millaisia vastuullisia toimintatapoja voin omaksua? Tärkeää on myös ymmärtää vaarallisten aineiden käsittelyn turvalliset toimintatavat. Kemia onkin osa jokapäiväistä elämää!

Kemia kestävässä yhteiskunnassa

Kemian tutkimuksella saadaan monenlaista uutta tietoa, mutta mihin ja miten tietoa käytetään? Vaikka kyseessä on luonnontieteellinen oppiaine, opetussuunnitelma velvoittaa tarkastelemaan kemian roolia yhteiskunnassa. Kestävä luonnonvarojen käyttö ja elinkaariajattelu ovatkin olennaisia sisältöjä kemian opetuksessa. Näihin on hyvä tutustua monipuolisin menetelmin. Esimerkiksi kemian alaan liittyvän uutisoinnin seuraaminen tukee ymmärrystä kemian merkityksestä yhteiskunnassa.

Luonnontieteet kestävän tulevaisuuden tekijöinä

Luonnontieteellisellä tutkimuksella ja teknologian kehittämisellä on merkittävä rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kriittisen ajattelun opettelu on olennainen osa kestävään elämäntapaan kasvamista, jota tulee harjoitella kaikissa koulun oppiaineissa. Yksi kemian opetuksen keskeinen tehtävä onkin opettaa luonnontieteellistä ajattelua ja ymmärrystä siitä, miten tiede toimii. Kriittiseen ajatteluun kykenevällä ja luonnontieteitä ymmärtävällä nuorella on hyvät edellytykset toimia kestävään tulevaisuuteen pyrkivässä yhteiskunnassa.


Teksti ja kuvat: Essi Aarnio-Linnanvuori

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.