Kuvataiteen opetuksen monet mahdollisuudet

OPS / Kuvataide

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin 22.12.2014, ja ne astuvat voimaan vuonna 2016. Verkkolehdissämme on pohdittu ympäristökasvatuksen näkökulmia uudessa opetussuunnitelmassa. Tällä kertaa linssin alla on kuvataide. Kuvataiteen tunneilla vaikutetaan ja luetaan mediaa kriittisesti.

 

Opittavana visuaalisen kulttuurin vaikutus kulutukseen

Kuvataiteessa on perinteisesti käsitelty visuaaliseen ympäristöön liittyviä teemoja, ja ekologiset näkökulmat ovat olleet vahvasti esillä kuvataideopettajien koulutuksessa. Myös uudesta opetussuunnitelmasta voi löytää näitä teemoja. Uusi opetussuunnitelma ei kuitenkaan luettele yhtä pikkutarkasti opittavia sisältöjä kuin aiemmat opetussuunnitelmat, joten ympäristöön liittyvät maininnat jäävät melko yleiselle tasolle.

Kuvataiteen tehtävä on uuden opetussuunnitelman mukaan muun muassa kehittää kykyä ymmärtää ympäristön ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetuksella pyritään tukemaan kriittisen ajattelun kehittymistä. Kannustaminen omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttamiseen sekä paikallinen ja globaali toimijuus kuuluvat kuvataiteen tunneille.

Ympäristökasvatuksen kannalta on keskeistä oppia, miten visuaalinen kulttuuri vaikuttaa kulutukseen. Uuden opetussuunnitelman mukaan tavoitteena onkin ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin. Tämä sisältänee esimerkiksi muodin, kuvallisten vaikutuskeinojen ja tarpeiden syntymisen pohdiskelua.

 

Kestävä kehitys oppilaan omaan kuvailmaisuun

Opetussuunnitelman mukaan oppilasta kannustetaan ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kestävä kehitys. Voisiko tämä sisältää esimerkiksi erilaisten materiaalien ympäristökuormituksen pohdintaa? Opetuksessa luvataan myös luoda mahdollisuuksia globaalien kysymysten käsittelylle. Voisiko tällä olla yhteyksiä ympäristökysymyksiin?

Ilahduttavasti luonnonympäristöt ovat päässeet mukaan ympäristön kuvakulttuurien sisältöalueeseen rakennetun ympäristön ja median rinnalle. Näin kasvatus voi olla samanaikaisesti kuvataide-, ympäristö- ja luontokasvatusta.

Uusi opetussuunnitelma antaa hyvät mahdollisuudet kestävän tulevaisuuden rakentamiselle myös kuvataidetunneilla. Kestävyyden teemat ovat kuitenkin sivuosassa taiteen ja itseilmaisun oppimisen rinnalla. Toivottavasti opettajat rohkeasti tarttuvat myös näihin ympäristökasvatukselle tärkeisiin visuaalisen vaikuttamisen keinoihin, joita ei muissa oppiaineissa käsitellä.


Teksti & kuva: Niina Mykrä

Julkaistu Ympäristökasvatus-verkkolehdessä 31.1.2015

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.