Liikunta tukee hyvinvointia, oppimista ja kestävää elämäntapaa

Kuva: Leirikoulu Metsätähti

Perinteisesti liikuntatunneilla on pidetty eniten oppitunteja koulurakennuksen ulkopuolella. Keskustelut liikuntaa opettavien kanssa ovat edelleen hyödyllisiä, sillä myös uusi liikunnan opetussuunnitelma kehottaa liikkumaan luonnossa, ja esimerkiksi sään mukainen pukeutuminen on tunneilla arkipäiväinen, opetussuunnitelmaankin liittyvä teema.

Liikunnan opetussuunnitelman mukaan liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Tämä tarjoaa oppimisympäristönäkökulman lisäksi myös muita palikoita kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

 

Liikunnallinen elämäntapa on ekologisesti kestävää

Opetussuunnitelmassa liikunnan tavoitteeksi on kirjattu, että oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Jotta merkitys muuttuisi myös käytännöksi, alkuopetuksesta lähtien pyritään luomaan myönteisiä liikunnallisia kokemuksia.

Jos liikunnan tavoitteet tältä osin saadaan toteutettua, ihmiset liikkuvat mielellään paikasta toiseen ilman moottorivoimaa. Esimerkiksi työmatkaliikunnan lisääntymisellä saattaisi olla merkittäviä vaikutuksia autoliikenteen vähenemiseen. Tästä liikkujalle tulee paitsi terveyshyötyjä myös etua kamppailussa ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi. Liikuntatunnilla voidaan tuoda esiin näitä molempia puolia, sillä opetussuunnitelman yleisen osan kirjaukset ekososiaaliseen sivistykseen kasvattamisesta pätevät kaikissa oppiaineissa.

 

Liikkumalla luonnossa oppii luonnosta

Opetussuunnitelma määrää, että luontoa käytetään liikuntatuntien oppimisympäristönä monipuolisesti ja kaikkina vuodenaikoina. Jotta luontoherkkyys voi kehittyä, pitää oppia liikkumaan luonnossa. Lisäksi alakoulun opetussuunnitelmassa liikuntatunneilla leikitään ja harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja.

Luonnon ilmiöt ovat luonteva havaintojen kohde luontoympäristössä. Liikunnanopettajan ei tarvitse olla biologi, joka tunnistaa kasvit ja osaa määritellä ekosysteemin toiminnan. Jo luonnossa oleminen rakentaa sanatonta tietoa, ja havaintojen sanoittaminen auttaa tekemään luontoa tutuksi.

 

Kestävän tulevaisuuden taidot karttuvat liikuntatunneilla

Yksilön fyysinen kestävyys on liikuntatuntien perusteema. Opetussuunnitelma avaa mahdollisuuksia kestävyyden käsitteen laajentamiseen myös ekososiaalisen kestävyyden alueelle. Liikunnan tulee opetussuunnitelman mukaan opettaa yhdessä toimimista, osallisuutta ja toisten auttamista. Kulttuurista moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa pyritään tukemaan. Tavoitteena on sitouttaa oppilaat eettisesti kestävään toimintaan. Nämä kaikki ovat kestävän tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita ihmisenä kasvamisessa myös ympäristönäkökulmasta.

Kun muistetaan, että näiden liikunnan opetussuunnitelmassa mainittujen asioiden lisäksi opetussuunnitelman yleisen osan kestävään elämäntapaan liittyvät monipuoliset tavoitteet koskevat myös liikuntaa, voidaan sanoa, että liikunta on merkittävä oppiaine kestävän tulevaisuuden tavoittelemisen kannalta.

 

Teksti: Niina Mykrä
Kuva: Leirikoulu Metsätähti

Tietoa opsista ja kestävästä tulevaisuudesta

 

Julkaistu juttusarjassa:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.