Luokasta luontoon – hyviä kokemuksia

Luokasta_luontoon

Ulos lähteminen toi Luokasta luontoon -hankkeessa pilotoineiden koulujen opetukseen monipuolisuutta, motivaatiota, osallisuutta ja aktiiviisuutta. Suomen Ladun sivuilla on julkaistu opettajanmateriaali, joka on kerätty hankkeen pilottikoulujen tunneista koulumetsissä.

Havaintoja kyselyn vastauksista

Hankkeessa mukana olleille pilottikoulujen opettajille lähetettiin yhteistyötuntien päätyttyä palautekysely, jossa tarkasteltiin lähiluonnossa oppimisen merkitystä luokan toimintaan. Kyselyn perusteella lähiluonto oppimisympäristönä vastaa moneen uuden opetussuunnitelman tavoitteeseen.

Kaikki kyselyyn vastanneet opettajat olivat halukkaita jatkamaan oppimista lähiluonnossa. Oppiaineista matematiikka, äidinkieli, liikunta ja ympäristöoppi katsottiin helpoimmin toteutettavaksi omassa lähiluonnossa. Puolet vastanneista toteuttaisi luonnossa myös kuvataidetta ja kaksi vastanneista musiikkia.

Kyselystä nousi esille lisäksi seuraavia havaintoja:

– Yleisesti ottaen opettajat kokivat oppitunnit onnistuneeksi (ka 4.5 asteikolla 1–5).

– Enemmistö opettajista katsoi, että lähtemällä lähiluontoon saadaan työtapoja monipuolistettua (ka 4.33 asteikolla 1–5).

– Motivaatio opiskeltavaan asiaan lisääntyi (ka 4.33).

– Oppilaiden fyysinen aktiivisuus lisääntyi hankkeen tuntien aikana (ka 4).

– Lähiluonnossa tai koulumetsässä toimimisella voimme vaikuttaa oppilaiden yhteenkuuluvuuteen ja osallisuuteen (ka 3.83).

Lähiluonto on luonteva oppimisympäristö

Hankkeen pilottikouluna toimineessa Turengin koulussa teetätetään vuosittain oppilaille koulufoorumikysely (oppilaiden kuuleminen). Kyselyssä nostettiin esille syksyllä 2015 oppimisympäristöjen merkitys. Luokasta luontoon -hankkeen pilottiluokan oppilaiden vastauksista yli puolella nousi luonto oppimisympäristönä sijalle kaksi.

Opettaja Virpi Ahon mielestä tämä kertoo siitä, että lapsille lähiluonto on luonteva oppimisympäristö, jonka merkitystä positiiviset kokemukset vahvistavat. Koulun toimintakulttuuriin kuuluvien toiminnallisen oppimisen menetelmien toteuttaminen lähiluonnossa on helppoa ja yksinkertaista.

Lähiluonnossa oppimisen onnistumisen taustaksi Aho nostaa seuraavia asioita:

– Tunnin ajankohta on merkittävä; työskenneltäessä ulkona on oppilaiden vireystilan oltava kohdallaan.

– Tuntien rakenne ja säännöt tulee pohtia etukäteen ja nämä opetellaan oppilaiden kanssa myös luonnon luokkahuoneessa.

Oppimisen ja opetuksen siirtäminen lähiluontoon on rikastuttava kokemus niin opettajalle itselleen kuin oppilaillekin. Tulevan opettajanmateriaalin kautta Suomen Latu toivottaa onnistuneita oppimisen elämyksiä omassa lähiluontokohteessanne!

Luokasta luontoon -hanketta on toteutettu osana Liikkuva koulu -ohjelmaa elokuusta 2014 toukokuuhun 2016. Hanke kuuluu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeisiin ja on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa.

Materiaali löytyy Suomen Ladun sivuilta.

Teksti: Mari Parikka-Nihti

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.