Maantieto ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä

Ympäristökasvatus

Kestävän kehityksen teemat ovat vahvasti läsnä sekä peruskoulun maantiedon että lukion maantieteen opetussuunnitelmissa. Maantiedon erityinen vahvuus aihepiirin opetuksessa on oppiaineen monialainen luonne. Lisäksi oppiaine korostaa toiminnan merkitystä osana ekososiaalista sivistystä.

Maantiedon monipuoliset ympäristösisällöt

Maantiedossa ihmisen ja ympäristön suhde on niin keskeinen teema, että on vaikea nimetä sellaista oppiaineen aihetta, joka ei liittyisi jotenkin ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Erityisesti aihe korostuu yhteiskunta- ja kulttuurimaantieteeseen liittyvissä sisällöissä – luonnonmaantiede tarkastelee ihmisen ja ympäristön suhdetta vähemmän.

Kestävää kehitystä käsitellään oppiaineessa monipuolisesti. Globaali oikeudenmukaisuus ja ympäristön ja kulttuurin suhde ovat tärkeitä teemoja. Ympäristöongelmia tarkastellaan sekä paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Keskeisiä kestävään elämäntapaan liittyviä sisältöjä ovat esimerkiksi ympäristössä tapahtuvat muutokset sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Kiinnostava sisältöalue on myös ”Ajankohtainen muuttuva maailma”, johon liittyen seurataan uutisia ja pohditaan niitä kriittisesti.

Riskinä saattaa kuitenkin olla ongelmakeskeisyys: käsitelläänkö vain ympäristössä tapahtuvia muutoksia vai myös ympäristöongelmien ratkaisemista? Etenkin uutisointi painottuu usein tavalla tai toisella huonoihin uutisiin. Maantiedon opetuksessa onkin tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että ympäristöongelmien ratkaisujen näkökulma painottuu riittävästi.

Kohti toimintakulttuurin muutosta

Maantiedon opetuksen tavoitteisiin kuuluu kasvaminen aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi. Hyvän osaamisen kriteereihin kuuluu oppilaan toimiminen ympäristöaiheisessa vaikuttamisprojektissa. Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää opetuksen toimintatavoilta monipuolisuutta ja toiminnallisuutta.

Maastoretket, tutkiva oppiminen ja paikkatiedon hyödyntäminen ovat käsittääkseni vakiinnuttaneet paikkansa maantiedon opetuksen parissa. Voisiko myös osallistava ympäristötyö olla osa maantiedon opetusta? Oman paikkakunnan ajankohtaisten ympäristökysymysten ohella voisi pyrkiä vaikuttamaan toimintatapojen muuttamiseksi joko omassa koulussa tai kunnan tasolla. Koulun toimintakulttuurin muuttaminen kestäväksi olisi tärkeä mahdollisuus ympäristövastuullisuuteen kasvattamisessa.

Tulkintani mukaan maantieto on nykyisissäkin opetussuunnitelmissa sisällöiltään vahvin kestävän kehityksen oppiaine. Vaikka ympäristöä ja kestävää kehitystä käsitteleviä sisältöjä on muissakin oppiaineissa, maantiedossa niitä on eniten. Siksi maantiedon oppiaine on tärkeä myös toimintakulttuurin näkölmasta.

Teksti & kuva: Essi Aarnio-Linnanvuori

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.