Mahtavaa matematiikkaa

yk1-2016-aops

Luvut, määrät, tilastot, prosentit ja mittaaminen ovat nyky-yhteiskunnassa saaneet suuremman vallan kuin ehkä haluaisimmekaan. Numeroilla hallitaan maailmaa ja perustellaan asioita. Uuden opetussuunnitelman mukaan matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää matemaattista ajattelua, matemaattisen tiedon käsittelemisen taitoja sekä kykyjä käyttää ja soveltaa matematiikkaa. Opetuksen tulee ohjata matematiikan hyödyllisyyden ymmärtämiseen paitsi omassa elämässä myös laajemmin koko yhteiskunnassa. Ympäristökysymysten näkökulmasta matemaattinen ymmärrys on olennaisen tärkeää.

 

Luonto matematiikan konkretisoijana

Opetussuunnitelma peräänkuuluttaa konkretiaa ja toiminnallisuutta matematiikan opetuksessa. Ympäröivästä luonnosta ja ympäristökysymyksiin liittyvistä ilmiöistä voidaan löytää esimerkkejä helpoimmista matematiikan perusasioista vaikeimpiin ja monimutkaisimpiin ongelmiin.

Alkuopetuksessa ops ottaa aistit mukaan opetukseen, ja koko alakoulussa pedagogisesti ohjatut leikit ja pelit ovat yksi tärkeä matematiikan työtapa. Esimerkiksi metsässä on helppo konkretisoida kymmenjärjestelmää, symmetriaa ja mittaamista sekä tehdä tilastoja havaintojen pohjalta.

Myös yläkoulussa on tavoitteena löytää esimerkkejä omasta elämästä. Esimerkiksi suoraan ja kääntäen verrannollisuus näkyy luonnon ilmiöissä selvästi, ja yhtälöiden rakentaminen, tilastojen rakentaminen tai trigonometristen funktioiden käsittely on helppo aloittaa elämyksellisten luontotehtävien avulla. Matemaattisten ongelmien käsittely luontoympäristössä myös motivoi lapsia ja auttaa löytämään merkityksiä abstraktien lukujen rinnalle.

 

Monimutkaiset asiat vaativat syvällistä ymmärrystä

Ympäristöongelmia kuvataan usein diagrammeilla, tilastoilla ja lukumäärillä. Ilmastonmuutos, maapallon luonnonvarojen ylikulutus ja väestönkasvu havainnollistuvat matematiikan kautta – ja matematiikka saa numeroiden taakse olemassa olevia asioita.

Paljonko puita pitää istuttaa, että yhden auton kasvihuonepäästöt saadaan nollattua? Kuinka paljon puhdasta vettä tarvitaan määrätylle alueelle, että alueen väestölle riittää sitä edes välttämätön määrä? Montako kaivoa pitää rakentaa? Monenko ihmisen pitää antaa lahjoitus, että saadaan aikaiseksi tarpeeksi kaivoja? Kuinka suuren osan kännykkäni valmistanut työntekijä saa maksamastani hinnasta?

Asioiden mittasuhteet selviävät matematiikan avulla. Samalla kasvaa ymmärrys siitä, mitkä ympäristöteot ovat merkittävimpiä.

 

Kestävän elämäntavan matematiikan oppikirjasarja?

Luonnon ja ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia matematiikan opetuksessa on hyödynnetty hyvin vähän etenkin yläkoulussa: opetus tapahtuu pääosin luokissa oppikirjojen pohjalta. Opsissa esitetty kestävän elämäntavan edistämisen vaatimus koskee myös matematiikan tunteja. Yksittäisille opettajille on kuitenkin työlästä rakentaa ympäristöasioihin liittyviä räätälöityjä tehtäviä jokaiseen aiheeseen.

Olisiko syytä luoda uusi matematiikan kirjasarja, jonka kaikki esimerkit tulisivat luonto- ja ympäristöasioista? Me ympäristökasvatuksen ammattilaiset olisimme varmasti valmiita olemaan apuna sen tekemisessä.


Teksti:  Niina Mykrä
Kuva: Aulikki Laine

Julkaistu Ympäristökasvatus-verkkolehdessä 27.1.2016

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.