Mobiililaite ympäristökasvatuksen apuna

Ympäristökasvatus verkkolehti

Oppimateriaalit ovat yhä useammin sähköisiä. Digitalisaatio näkyy myös ympäristökasvatuksen piirissä. Esimerkiksi WWF julkaisi vuonna 2017 kaksi peruskouluille suunnattua mobiilioppimateriaalia vesistöopetukseen. Mitä hyötyä ympäristökasvatukselle on digitaalisista oppimateriaaleista?

Ympäristökasvatuksessa suositaan paljon ulko-oppimisympäristöjä. Kasvattaja saattaa kokea, että yksi ulko-opetuksen tavoitteista on saada lapset ja nuoret irti ruudun ääreltä. Opetuksen digitalisaatiota on kritisoitu myös siitä, että se vie sekä huomion että kehittämisresurssit pois tärkeämmistä aiheista, kuten kestävän elämäntavan vahvistamisesta. Tästä huolimatta ympäristökasvattajan kannattaa tutustua digitaalisista materiaaleista saataviin hyötyihin.

Tekemällä oppimisesta kriittiseen ajatteluun

Opetuksen digitalisaatio lienee lähivuosina jotakuinkin väistämätöntä. Tulevaisuuteen katsovalla kasvatuksen alalla onkin syytä olla kiinnostunut tulevaisuuden oppimisesta. Monet sähköistämisen mukanaan tuomat mahdollisuudet palvelevat hyvin ympäristöasioiden oppimista. Esimerkiksi monimutkaisia ja toisiinsa kytkeytyneitä ympäristöongelmia käsittelevän tekstin voi kirjoittaa hypertekstiksi, jossa asioiden keskinäiset kytkökset tulevat hyvin esille. Sähköiset alustat ja ympäristöt mahdollistavat myös sen, että oppijat tekevät oppimateriaalin toisilleen. Tällöin kurssin alussa on olemassa vain runko, jota osallistujat täydentävät kurssin kuluessa.

Digitaalinen oppimateriaali sopii myös ulko-opetukseen. Mobiililaitteen erinomainen puoli tietokoneeseen verrattuna on se, että laitteen voi ottaa mukaan retkelle. Lisäksi digitaalinen materiaali on usein moniaistista, mikä sopii erinomaisesti ympäristökasvatukseen.

Sähköisiä ympäristöjä voi hyödyntää ympäristöaiheisen kansalaisvaikuttamisen opiskeluun. Esimerkiksi sosiaalisen median kanavat antavat monipuolisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Verkossa seikkaillessa on tärkeää harjoitella myös kriittisen ajattelun taitoja, mikä on myös ympäristökasvatuksen keskeinen päämäärä.

Mobiililaite veden äärellä: uhka vai mahdollisuus?

WWF:n ensimmäiset kokeilut mobiilioppimisen saralla sijoittuivat veden äärelle. Laadimme yhdessä koulujen kanssa kotimaiselle Seppo-alustalle kaksi oppimateriaalia, joista Suuri rantaseikkailu on suunnattu alakouluille ja Vesistömysteeri yläkouluille.

Mobiililaitetta käytetään retkellä havaintojen ohjaamiseen ja tallentamiseen. Oppilaan päähuomio on ympäröivässä luonnossa, ja laite toimii havaintojen teon apuna. Tehtävinä on sekä monivalintatehtäviä että luovia tehtäviä. Kun tehdyt havainnot tallennetaan, niihin on mahdollista palata luokassa retken jälkeen. Esimerkiksi tunnistamatta jäänyt laji voidaan valokuvan perusteella määrittää yhdessä retken jälkeen.

Nähdäkseni mobiililaite tarjoaa luontoretkellä monenlaisia mahdollisuuksia. Kirjallisten vastausten lisäksi voidaan laitteelle tallentaa kuvaa, videota tai ääntä. Laitteella voidaan hyödyntää lisätietolinkkejä tai oppimateriaalin osaksi tuotettuja videoita. Oppilaat tekevät tehtäviä mobiililaitteella ripeästi ja näppärästi. Useimmat kokevat laitteen käyttämisen maastossa kätevämmäksi kuin kynän ja paperin. Kaikilla kokeiluvaiheen retkillämme oppilaat myös huolehtivat laitteista hyvin: yksikään tabletti tai puhelin ei käynyt uimassa tai vahingoittunut muuten.

Jonkin verran haasteita kuitenkin liittyi ilman verkkoyhteyttä käytettäviin tablettitietokoneisiin: vaikka Seppo-alustaa voi käyttää myös ilman verkkoyhteyttä, pelin kaatumisen riski retken aikana on isohko. Tämänkin pulman voi kiertää jakamalla laitteille verkkoa puhelimesta tai varaamalla retkelle mukaan varalaitteita, joille ohjelma on valmiiksi ladattu. Monet koulut ovat käyttäneet retkillä oppilaiden omia puhelimia, joilla ohjelman käyttö onnistuukin mainiosti.

Näin saat materiaalin käyttöösi

WWF:n oppimateriaalit on suunnattu peruskouluille: Suuri rantaseikkailu alakouluille ja Vesistömysteeri yläkouluille. Alakoulun oppimateriaalin itsenäinen käyttäminen edellyttää oppilaalta lukutaitoa, mutta tehtävien tekeminen esimerkiksi isomman kummioppilaan kanssa yhdessä onnistuu pienemmiltäkin. Työskentely onnistuu parhaiten parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Materiaalit on laadittu Seppo-oppimisalustalle ja koulu voi ladata ne käyttöönsä maksutta. Ohjeet materiaalin lataamiseen löytyvät WWF:n verkkosivulta.

wwf.fi/rannalla

Teksti: Essi Aarnio-Linnanvuori

Kuva: WWF / Essi Aarnio-Linnanvuori

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.