Oppilaanohjaus antaa tilaisuuden tutustua tulevaisuuden taitoihin

169

Oppilaanohjauksen keskeinen tehtävä on tukea oppilasta hänen omaa elämäänsä koskevien päätösten ja valintojen tekemisessä. Ohjauksen avulla oppilaat rakentavat käsitystään koulutuksesta ja eri ammateista ja suunnittelevat omaa tulevaisuuttaan. Onko ympäristökasvatuksella sijaa osana oppilaanohjausta? Nähdäkseni vastaus on myönteinen: ympäristönäkökulmat solahtavat luontevasti myös oppilaanohjauksen osaksi.

Kestävän tulevaisuuden taidot

Oppilaanohjaus tukee oppilaan kasvua itsenäiseksi toimijaksi, joka pystyy tekemään omaa tulevaisuuttaan ja uraansa koskevia päätöksiä. Kestävää kehitystä ja ympäristökysymyksiä koskeva osaaminen kuuluu tulevaisuuden taitoihin, joita tulevina vuosikymmeninä tarvitaan todennäköisesti entistä enemmän. Kestävän kehityksen näkökulmia onkin hyvä liittää osaksi oppilaanohjauksen sisältöjä esimerkiksi opintokäynneillä.

Monet oppilaanohjauksen tavoitteet ovat itse asiassa hyvin lähellä ympäristökasvatuksen tavoitteita. Etenkin osallisuus ja aktiivinen toiminta sekä oppimisen elinikäisyys ovat tavoitteita, joita myös ympäristökasvatus pyrkii tukemaan. Ympäristökasvatuksen sisällöistä ja menetelmistä saattaakin löytyä tukea näihin teemoihin.

TET-harjoittelu ympäristöoppimisen paikkana

Peruskoulun yläluokkien oppilaat tutustuvat työelämään osana opintojaan eli osallistuvat TET-harjoitteluun. Harjoittelu on mainio tapa madaltaa koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välisiä rajoja, ja parhaimmillaan TET-harjoittelu onkin innostava ja voimauttava oppimiskokemus nuorelle. Ympäristöaiheista erityisen kiinnostunutta nuorta voi kannustaa hakeutumaan harjoitteluun ympäristöalalle.

Toisaalta millä tahansa työpaikalla on mahdollista tutustua paikan kestävän kehityksen linjauksiin ja käytäntöihin. Tukeakin tähän on saatavilla: muutamia vuosia sitten julkaistu Ilmasto-TET opas antaa ideoita ilmastoaiheisiin tehtäviin TET-jaksolle.

Olen itse ohjannut WWF:llä useita TET-harjoittelijoita ja nähnyt oivaltamisen ja oikean tekemisen riemun harjoittelun kuluessa. WWF:n harjoitteluun sisältyy aina sekä asiantuntijatyöhön tutustumista haastatteluihin ja kokouksiin osallistumisen kautta että itsenäisesti suoritettavia, avustavia toimistotehtäviä. Viikonkin harjoittelun aikana oppilas ehtii oppia monenlaisia tietoja ja taitoja.

Ammattimaista ja asiantuntevaa ympäristövaikuttamista seuratessa usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin vahvistuu. Samalla harjoittelupaikan tarjoava organisaatio saa raikkaita näkemyksiä ja ikkunan koululaisen maailmaan harjoitteluaan suorittavalta nuorelta.


Teksti ja kuvat: Essi Aarnio-Linnanvuori


Nuorten Akatemia (2015). Ilmasto-TET opas.

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.