Pienin askelin kohti ympäristöystävällisempää päiväkotia

Päiväkotijuttu

Työstimme syksyllä 2018 Uppsalan yliopistossa projektia, jossa haastateltiin päiväkotien edustajia Suomesta ja Islannista. Tavoitteenamme oli selvittää, miten päiväkodit pyrkivät huomioimaan kestävää kehitystä toiminnassaan. Tässä artikkelissa kerromme haastattelun tuloksista.


Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportin valossa kestävän kehityksen turvaamiseksi pitää toimia välittömästi. YK:n Ympäristön ja kehityksen maailman komission mukaan kestävä kehitys on ”kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”. Muutos kohti kestävämpää tulevaisuutta on mahdollinen vain, jos kaikki yhteiskunnan osa-alueet työskentelevät yhdessä ja jos se alkaa mahdollisimman varhaisessa elämänvaiheessa.

On helpompaa oppia rakentamaan kestävää elämäntapaa jo lapsesta asti kuin yrittää muuttaa totuttuja tapojaan vanhemmalla iällä. Siksi huomio olisikin hyvä kiinnittää varhaiskasvatukseen ja päiväkoteihin, joissa lapsista on mahdollista alkaa kasvattaa kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavia aikuisia.

”Esimerkiksi metsäretkillä suunnittelemme teemat niin, että ympäristökasvatus kulkee koko ajan mukana. Lapsi toimii omassa lähiympäristössään ja kokee niitä asioita henkilökohtaisesti. Hän oppii miettimään, miten voi toimia ja vaikuttaa omalta osaltaan luonnonsuojelussa. Kun näitä asioita käydään läpi jo lapsena, ne ovat sitten isompana valmiina käytettäväksi.”

Toimintaideoita

Haastattelemistamme päiväkodeista esille nousi paljon ideoita, esimerkiksi ruuan kasvattaminen itse päiväkodin omassa puutarhassa, säännöllinen luontoretkien järjestäminen, kierrättäminen, ruokahävikin ja lihan kulutuksen vähentäminen sekä säästäminen energian ja veden kulutuksessa. Myös lelujen kierrättäminen, askartelumateriaalien säästeliäs käyttö ja kankaisten käsipyyhkeiden käyttö paperisten sijaan nousi esiin päiväkotien haastatteluissa.

”Päiväkotimme toimii Vihreä lippu- periaatteiden mukaan. Käytämme monipuolisesti ympäristökasvatusta hyödyksi arjessa. Tähän sisältyy mm. kierrätys, veden säästäminen, kulutuksen seuranta, luonnonsuojelu sekä lapsen luontosuhteen vahvistaminen.”

Pelkkä kierrätys ja lihan kulutuksen vähentäminen ilman lasten osallistamista ei kuitenkaan ole oppimisprosessin kannalta riittävää. Lasten olisikin hyvä oppia ymmärtämään, miten nämä toimet auttavat planeettaamme. Lapsille voi opettaa esimerkiksi, mitä roskille tapahtuu pois heittämisen jälkeen: jotkut niistä maatuvat, kun taas toiset eivät.

Lasten ottaminen mukaan päiväkodissa toteutettavaan kestävän kehityksen toimintaan on tehokas tapa opettaa lapsille kestävää kehitystä. Lasten kanssa voi kierrättää sekä kasvattaa ruokaa, ja heitä voi opettaa ottamaan veden ja energian kulutuksen sekä ruokahävikin välttämisen huomioon omassa toiminnassaan. Kasvatuksen tueksi voi esimerkiksi kehittää erilaisia leikkejä näiden toimintojen ympärille.

”Kierrätys, tuotteiden uusiokäyttö (esim. vanhojen lelujen kierrätys), askartelumateriaalien huolellinen käyttö (ei jätemateriaalia paljon). Näitä kaikkia asioita käydään lasten kanssa läpi päivittäin. Esimerkiksi paperit käytetään tarkkaan, jotta puut säästyisivät luonnossa lasten ihailtavina. Lasten kanssa yhdessä opetellaan pesemään kädet niin, että vettä ja luontoa säästyy.”

Yhteistyö

Päiväkotien ei tarvitse jäädä yksin kestävän kehityksen toiminnassaan, vaan ne voivat myös tehdä yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja yritysten kanssa. Haastatteluissamme kerrottiin yhteistyöstä esimerkiksi paikallisen jätehuollon, kierrätyskeskuksen sekä energia- ja vesilaitoksen kanssa. Vierailut tällaisiin paikkoihin auttavat ymmärtämään paremmin niissä harjoitettua toimintaa. Esimerkiksi vierailulla kierrätyskeskukseen tai jätehuoltoon lapset voivat nähdä, mitä niille roskille oikeasti tapahtuu roska-auton noudettua ne.

Vaikka yllä mainitut toimintatavat eivät olisikaan kaikissa päiväkodeissa syystä tai toisesta toteutettavissa, jokaisessa kasvatusympäristössä voidaan kuitenkin opettaa lapsia kunnioittamaan ympäristöä ja luontoa.

Haastattelemiemme päiväkotien edustajien mukaan yksi tärkeimmistä päiväkodin kestävän kehityksen toimintaa edistävistä seikoista on henkilökunnan motivoiminen. Jotta toiminta onnistuisi, kaikkien olisi hyvä olla mukana.

Niille päiväkodeille, jotka haluaisivat huomioida kestävän kehityksen paremmin toiminnassaan, haastatellut päiväkotien edustajat antavat yhden neuvon: pieniä askelia ottamalla on hyvä lähteä liikkeelle ja edetä. Liian suuri muutos kerralla voi olla haastavaa koordinoida. On kaikkien etu aloittaa vähä vähältä, ja edetä rauhassa koko ajan omaa kestävän kehityksen toimintaansa kehittäen. On aina parempi tehdä edes jotain kuin olla tekemättä yhtään mitään.

”Luonto on meidän yhteinen asiamme.”


Teksti: Lotta Sandroos ja Bergljót Vala Sveinsdóttir. Sitaatit suomalaisten ja islantilaisten varhaiskasvattajien haastatteluista.

Julkaistu juttusarjassa:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.