Suo- ja metsäoppimispolulle älylaitteen kanssa

Lahopuut osana luonnon monimuotoisuutta

Timosenkosken luontokoulu on Suomen pohjoisin luontokoulu, joka tarjoaa oululaisille alakouluille luontokouluohjelmia opetussuunnitelman mukaisesti. Toiminnan painopisteitä ovat luonnon ilmiöt, joita tutkitaan maastossa luontokoulun lähiympäristössä. Talvikauden ohjelmien keskeisenä teemana on kestävä kehitys. Timosenkosken luontokoulun suo- ja metsäoppimispolun materiaalit ovat nyt luettavissa älylaitteilla.

Ympäristöopin monipuoliset sisällöt

Lasten ympäristökasvatus on tärkeää, jotta he, tulevaisuuden aikuiset, ymmärtävät toimiensa seurauksia ja näkevät itsensä osana sekä rakennettua että luonnonympäristöä. Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä ja kasvua ihmisenä. Tavoitteena ympäristöopin opetuksessa on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään luontoa sekä rakennettua ympäristöä nyt ja tulevaisuudessa.

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa viidennen ja kuudennen luokan ympäristöopin opetuksen keskeisiä sisältötavoitteita on tutustua metsiin ja soihin ekosysteemeinä. Timosenkosken luontokoulun lähiympäristön luonto on monipuolista, siellä voi oppia muun muassa metsäluonnon monimuotoisuudesta, suotyypeistä ja soiden luokittelusta sekä ennallistamisesta.

Luontopolkujen oppimateriaalit luettavissa älylaitteella maastossa

QR-koodien toiminnan testausTutkiva oppiminen ja maastoretket ovat olennainen osa luontokoulun toimintaa. Perinteisesti luontopolkuihin liittyvä oppimateriaali on pääosin sijoitettu niiden varrella sijaitseviin informaatiotauluihin.

Luontokoulun lähiympäristön metsän ja suon oppimispolut päivitettiin. Oppimispolkujen materiaalista luotiin verkossa toimiva kokonaisuus infotaulujen ja tehtävien muodossa. QR-koodien taakse tallennettiin oppimisrastien infotaulut sekä niiden tehtävät, joilla syvennetään oppimista ja lapsen itsenäisen ajattelun kehittymistä. Tehtävissä on erilaisia tietovisoja, kyselyitä sekä avoimia pohdinta- ja tarkastelukysymyksiä. Päivitetyt oppimispolut ovat käytössä syksyllä 2018.

Oppimateriaalien luomisessa otettiin huomioon helppolukuisuus ja käytettävyys älylaitteilla maasto-olosuhteissa. Verkkoon tallennettujen suo- ja metsäoppimispolkujen materiaalien päivitys on tulevaisuudessa myös helpompaa verrattuna perinteisiin infotauluihin.

Timosenkosken luontokoululla on takanaan yli 20-vuotinen historia luonto- ja ympäristökasvattajana. Vuosittain luontokoululla ympäristökasvatusta saa yli 5000 oppilasta. Uudet oppimispolkujen materiaalit ja tehtävät tukevat Timosenkosken luontokoulun ympäristökasvatusta sekä mahdollistavat myös muiden oppimispoluilla vierailevien ympäristötietoisuuden kehittymisen.

Teksti: Riikka Meskanen, Teija Nybacka ja Anu Hilli

Kuvat: Teija Nybacka & Riikka Meskanen

Tarkempaa tietoa Teija Nybackan ja Riikka Meskasen opinnäytetyöstä: Suo- ja metsäoppimispolut Timosenkosken luontokoululle

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.