Äkäslompolon valoa 110219

FEE Suomen puheenjohtajuuskauteni on alkanut toiveikkaissa merkeissä. Ilmastonmuutos on viimein noussut kunnolla esiin julkisessa keskustelussa! Erityisen inspiroivaa on ollut seurata nuorten ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää toimintaa. Vaikuttaa siltä, että monet nuoret, kuten Greta Thunberg, pistävät aikuiset koville tulevaisuutensa turvaamiseksi.


Toisaalta asioiden ei ehkä pitäisi mennä näin. Nuorten ei pitäisi kantaa vastuuta tilanteesta, jota aikuiset eivät ole riittävän motivoituneita korjaamaan. Nuorten tulisi voida vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa asioihin, mutta päävastuu ilmastonmuutoksen hidastamisesta kuuluu poliittisille päätöksentekijöille.

Poliittiset toimet eivät ole olleet riittävän kunnianhimoisia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Herääminen tähän tulevaisuuttamme uhkaavaan ilmiöön on ollut tuskastuttavan hidasta. Tästä syystä kevään eduskuntavaalien alla on myös aikuisten aika nousta barrikadeille vaatimaan todellisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Pienet teot ovat toki tärkeitä, mutta pelkästään pienten tekojen aikakauden pitää olla nyt ohi!

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja monimuotoisuuden turvaaminen

Tulevia päättäjiä valitessa huomion tulisi suuntautua ilmastonmuutoksen lisäksi myös toiseen tulevaisuuteemme vaikuttavaan tekijään. Eliölajien määrä on jyrkässä laskussa. Ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi pitäisi myös turvata luonnon monimuotoisuus. Käynnissä oleva lajien sukupuuttoaalto vaikuttaa elämämme edellytyksiin tällä maapallolla.

WWF:n Living Planet Raportin mukaan selkärankaisten villieläinten määrä on vähentynyt 40 vuodessa keskimäärin 60 prosenttia. Monimuotoisuus tarkoittaa monien eri eliölajien ja niiden sisäisen geneettisen vaihtelun esiintymistä maapallollamme. Luonnonympäristöjen moninaisuus on osa tätä monimuotoisuutta.

Monimuotoisuuden vaaliminen on tärkeää, sillä kaikki me elävät olennot tarvitsemme muita lajeja, jotta saamme ravintoa ja jotta elämää ylläpitävät systeemit pysyvät toiminnassa. Muodostamme yhdessä muiden eliöiden kanssa verkoston, joka kannattelee meitä kaikkia. Tästä verkostosta tulee pitää huolta, jotta hyvinvointia voidaan tavoitella planeettamme rajoissa.

FEE Suomen toiminnan keskiössä ovat tällä hetkellä sekä ilmastonmuutoksen torjuminen että luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Ne molemmat edellyttävät usein samankaltaisia muutoksia ihmisten toiminnassa. Voimme hahmotella sellaisia kokonaisvaltaisia toimia, jotka edistävät hyvinvointia ja elämän jatkuvuutta.

FEE Suomi on vuosikymmeniä jalkauttanut näitä toimia päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin sekä vapaa-ajan toimijoiden keskuuteen. Tätä toimintaa aiomme jatkaa tulevaisuudessa, mutta viime aikoina olemme olleet entistä enemmän mukana myös vaikuttamassa laajemmin niihin kasvatuksen ja koulutuksen rakenteisiin, jotka ylläpitävät kestämättömyyttä. Vaikka tulevaisuus on haasteita täynnä, emme ole yksin. Yhdessä voimme saada todellisen muutoksen aikaiseksi!


Emma Kurenlahti

Emma Kurenlahti

Teksti: Emma Kurenlahti. Kirjoittaja on FEE Suomen puheenjohtaja. 

Kuva Äkäslompolosta helmikuussa: Paavo Antila. Kuva Emmasta: Sinikka Kunttu.

Julkaistu juttusarjassa:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.