Yhteiskuntaoppi on keskeinen ympäristöoppiaine

Oivalluksia_opsista

Yhteiskuntaopilla ja ympäristökasvatuksella on runsaasti samoja tavoitteita: opetuksella halutaan tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Todellisiin, ajankohtaisiin kysymyksiin tutustuminen on mielekäs tapa oppia. Erilaisuuden ymmärtäminen, ihmisoikeudet, kriittinen ajattelu ja demokratian periaatteet ovat yhteiskuntaopin ydinainesta. Yhteiskuntaopissa on siis aineksia koulun keskeiseksi kestävän kehityksen oppiaineeksi!

 

Uusi alakoulun yhteiskuntaoppi

Syksyllä 2016 yhteiskuntaoppia opiskellaan jo peruskoulun alaluokilla. Vuosiluokkien 4-6 yhteiskuntaopin opetuksessa painotetaan rakentavaa vuorovaikutusta ja perehdytään yhteisölliseen elämään. Opetukseen sopii oppilaiden arkea lähellä oleva ote: harjoitellaan vaikuttamista omassa lähiyhteisössä, kuten koulussa, ja tutustutaan muun muassa eri ammatteihin.

Vanhempia on mukava pyytää koululle kertomaan omasta työstään, ja samalla voidaan kysyä myös kestävän kehityksen yhteydestä vierailijan työtehtäviin. Löytyykö oppilaiden vanhemmista henkilöä, joka peräti työskentelee ympäristöalalla? Kymmenen-kaksitoistavuotiaat ovat jo itsekin kuluttajia, ja ympäristönäkökulma on tärkeä osa vastuullisen kuluttamisen sisältöä.

Oman koulun ympäristöryhmä on mainio tilaisuus harjoitella vaikuttamisen taitoja. Ympäristöryhmä innostaa muuta koulua toimimaan kestävän elämäntavan mukaisesti. Ympäristöryhmän tai koulun ympäristöohjelman, kuten Vihreä lippu -ohjelman, toimintaan tutustuminen sopiikin hyvin alakoulun yhteiskuntaopin opetuksen sisältöihin.

 

Oikean elämän kysymyksiä

Ajankohtaiset ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen tarjoavat yhteiskuntaopin opettajalle tilaisuuden käsitellä yhteiskunnan päätöksentekoa ja siellä vallitsevia valtasuhteita todellisen elämän kysymysten kautta. Ympäristöaihe on luonteva ja oppilaille mielekäs esimerkki opetettavan asian yhteydessä. Ilmastopolitiikan kautta päästään käsiksi globaaliin päätöksentekoon, joka kuuluu näkökulmana peruskoulun yläluokkien ja lukion yhteiskuntaoppiin. Ympäristöjärjestöjen vierailuilla tai ympäristöaiheisia blogeja seuraamalla pääsee tutustumaan yksilön vaikutusmahdollisuuksiin yhteiskunnassa.

Kestävän kehityksen ja jatkuvan talouskasvun tavoittelemisen välinen jännite kuuluu opetettaviin sisältöihin sekä peruskoulussa että lukiossa. Oppitunnilla on tarpeen käsitellä talouskasvuun kohdistuvaa kritiikkiä sekä bruttokansantuotteelle vaihtoehtoisia hyvinvoinnin mittareita. Vastuullinen kuluttaminen, globalisaation ympäristövaikutukset sekä ympäristönäkökulma osana tulevaisuusskenaarioita ovat muita yhteiskuntaopissa käsiteltäviä keskeisiä näkökulmia ympäristöaiheisiin.

Ympäristövastuuseen kasvaminen edellyttää oppijalta kriittisen ajattelun taitoja. Ristiriitaisten ja poliittisten viestien keskellä yksilön pitää voida arvioida tiedon luotettavuutta ja sen tuottajien motiiveja. Yhteiskuntaopin oppiaineen luonteeseen kuuluu moniarvoisuus: asioita tarkastellaan monipuolisesti, toimijoiden erilaisia arvoja tunnistaen. Väittelyt ja toiminnalliset keskusteluharjoitukset sopivatkin tähän oppiaineeseen erityisen hyvin. Keskustelu tukee yhteistyötaitoja sekä kriittisen ajattelun oppimista, joita molempia tarvitaan kestävään elämäntapaan pyrkivässä yhteiskunnassa.


Teksti:  Essi Aarnio-Linnanvuori

Julkaistu Ympäristökasvatus-verkkolehdessä 24.4.2016

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.