Ympäristöoppi ja biologia

Ops / Ympäristöoppi ja biologia

Juttusarjan ensimmäisessä osassa pohdiskelimme yleisesti ympäristökasvatuksen näkökulmia uuden opetussuunnitelman luonnoksissa. Seuraavaksi lähestymme opetussuunnitelmaa oppiainekohtaisesti lokakuussa 2014 esillä olleiden opetussuunnitelmaluonnosten pohjalta. Ensimmäiseksi käsiteltäväksi oppiaineeksi otamme ympäristöopin (alakoulu) ja biologian (yläkoulu).

 

Ympäristöoppi ja biologia ohjaavat ymmärtämään luontoa ja valintojen vaikutuksia

Ympäristökasvatus on kaikkien oppiaineiden tehtävä. Ympäristötiedon ja biologian oppisisällöistä valtaosa on myös ympäristökasvatusta.

 

Ympäristöoppi luokilla 1–6

Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma ja jonka lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja sen ilmiöitä sekä ihmisten tekemien valintojen vaikutuksia ympäristöön nyt ja tulevaisuudessa.

Alkuopetuksen tavoitteissa korostetaan paitsi ympäristöherkkyyden kehittymistä, myös kestävällä tavalla toimimista. Ylemmillä luokilla puolestaan kehitetään ympäristötietoisuutta. Luonnonilmiöiden tunnistaminen, havainnointikyvyn kehittäminen ja vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen ovat keskeisiä sisältöjä.

Myös vaikuttamisnäkökulma on esillä: käsitellään oman toiminnan vaikutuksia itseen, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Perspektiivinä ovat asiat nykyhetkestä ja lähiympäristöstä aina tulevaisuuteen ja koko ihmiskunnan globaaliin hyvinvointiin.

Oppiminen tapahtuu toiminnallisesti, kokemuksellisesti ja elämyksellisesti luonnollisissa tilanteissa ja monipuolisissa ympäristöissä. Luonnossa liikkumisen taidot ja hienona yksityiskohtana myös sään mukainen pukeutuminen ovat opetussuunnitelmassa mukana. Kokeileminen ja tutkiminen ovat keskeisiä oppimismenetelmiä. Lähiluonto on tärkeä oppimisympäristö. Oppimisympäristöinä mainitaan myös luontokoulut ja luontokeskukset.

 

Biologia luokilla 7–9

Biologian oppiainekohtaisessa opetussuunnitelmassa painottuvat biologinen tieto ja ymmärrys, mutta myös biologiset taidot sekä asenne- ja arvotavoitteet ovat merkittävässä roolissa. Tavoitteissa onkin mainittu muun muassa oppilaan kiinnostus luontoa kohtaan, eettisesti perusteltujen valintojen tekeminen sekä oppilaan halu toimia kestävän tulevaisuuden edistämiseksi.

Biologian sisältöihin kuuluu paljon ympäristökasvatusta tukevaa: tutkimusretket lähiluontoon, ekosysteemin toiminta, eliökunnan monimuotoisuus ja ihmisen biologia ovat kaikki myös ympäristökasvatuksellisia sisältöjä. Erityisesti ympäristövastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen keskittyy kuitenkin lähinnä sisältökokonaisuus ”Kohti kestävää tulevaisuutta”, johon sisältyviä aiheita ovat muun muassa luonnon monimuotoisuuden säilyminen, ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä biotalous ja luonnonsuojelu. Työtavoissa painotetaan tutkivaa oppimista sekä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta.

 

Haasteena hyvien ajatusten toteuttaminen käytännössä

Ympäristöopin ja biologian opetussuunnitelmissa kuvatut oppimistavoitteet, sisällöt, menetelmät ja oppimisympäristöt kuulostavat ympäristökasvatuksen kannalta erinomaisilta. Suuri haaste tulee olemaan opetussuunnitelmien käytännön toteutuksessa. Alakoulun opettajien tulisi omaksua miltei kaikkien aineiden opetussuunnitelmat ja uudet sisällöt, ja monien opettajien opetuskäytäntöjen tulisi muuttua radikaalisti. Ympäristökasvatukseen vihkiytyneiden tukea tarvitaan, sillä meillehän nämä asiat ovat olleet arkipäivää jo pitkään ja menetelmiä on kehitetty vuosikausia.


Teksti: Essi Aarnio-Linnanvuori & Niina Mykrä

Julkaistu Ympäristökasvatus-verkkolehdessä 13.10.2014

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.