Myötätuntoa ympäristökasvatukseen! Lue osallistujien esimerkkejä ensimmäisestä myötätuntokoulutuksesta

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen myötätuntopedagogiikan koulutushanke pyörähti käyntiin syksyllä 2021. Innostavat esimerkit ensimmäisestä Toisille – myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa -koulutusperiodista osoittavat, miten myötätuntoinen suhde luontoon ja toisiin ihmisiin voi auttaa kestävien toimintatapojen oppimista ja viemistä käytännön tasolle. Kevään 2022 koulutuksiin ilmoittautuminen on nyt auki!

 

Tutkimuksia ja työkaluja myötätuntoiseen ympäristökasvatustoimintaan

Myötätuntopedagogiikkaa hyödyntävän ympäristökasvatuksen avulla voidaan edistää oppimista, onnellisuutta ja ympäristövastuullisuutta. Koulun tai päiväkodin myötätuntoisella toimintakulttuurilla voidaan myös ehkäistä kiusaamista ja syrjäytymistä. Tutkimustiedon lisäksi myötätuntopedagogiikan koulutus tarjoaa osallistujilleen työkaluja ja käytännön keinoja lasten aktiivisen toimijuuden, osallisuuden ja myönteisen ympäristösuhteen vahvistamiseen sekä toisiin ihmisiin ja luontoon suuntautuvan myötätunnon tukemiseen.

Koulutuksen aikana osallistujat myös toteuttavat omat myötätuntoprojektinsa. Näihin he saavat kouluttajien avun ja tuen. Projektien keskiössä ovat lasten omat ympäristöhavainnot – mihin lapset kiinnittävät huomionsa ja myötätuntonsa. Toimintaympäristönä pidetään päiväkodin tai koulun arki, sillä koulutus pyrkii tukemaan varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman sisältöjen toteuttamista niiden ympäristökasvatuksellisten tavoitteiden osalta.

 

Esimerkkejä ensimmäisestä koulutuksesta: lajien välistä vuorovaikutusta, aktiivisia tekoja, tulevaisuuden suunnitelmia ja myötätunnon kinkkisempiäkin kiemuroita

Ensimmäinen Toisille – myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa -koulutusperiodi käynnistyi Helsingissä lokakuussa 2021. Osallistujat lähtivät koulutuksen aikana viemään myötätunnon teemaa ja toimintaa omiin toimintaympäristöihinsä.

Jalotuksen kartanolla Keravalla leireilleet lapset keksivät tavan olla ja vaikuttaa toisen lajin lasten kanssa; he haluavat totuttaa kanaemon huomasta itsenäistyneitä tipuja ihmisen kosketukseen ja sylissä oloon. Tipujen hermostunut olemus rauhoittuikin, kun lapset yhteistyössä hemmottelivat niitä herkuilla ja silityksillä. Yksi kanoista jopa nukahti lapsen polvelle. Tipujen hoitamisen yhteydessä ohjaaja Mira Pyökkilehdolle avautui tilaisuus lähteä keskustelemaan lasten kanssa esimerkiksi lajien erilaisista elämänvaiheista ja siitä, kuinka tärkeä osa yhteistä elämää ja terveyden ylläpitämistä tipujen kanssa toimiminen oikeastaan on.

”Luontoon ja sen eliöihin suuntautuva huolenpito edistää kestävien elämäntapojen oppimista. Myötätuntokoulutuksen osana toteutettavien projektien avulla päästään edistämään lasten aktiivista toimijuutta, osallisuutta ja toisiin suuntautuvaa vastuullisuutta”, projektipäällikkö Emma Kurenlahti sanoo.

 

VASEN KUVA: Lajien välistä tutustumista keravalaisen Jalotuksen kartanon kanalassa. OIKEA KUVA: Päiväkoti Kamun lapsia harmitti lähimetsän eläinten asuinympäristön roskaisuus. Yhdessä päätettiin auttaa eläimiä keräämällä roskat pois.

Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevassa päiväkoti Kamussa Marianne Aalto johdatteli lapset pohtimaan, mitä myötätunto tarkoittaa. Keskustelun lisäksi lähdettiin hiippailemaan pitkin päiväkotia kuin tontut konsanaan ja tarkkailtiin tilanteita, joissa voisi olla toisille avuksi. Auttamistehtäviä keksittiinkin; autetaan pienempiä pukemistilanteessa ja nostellaan pudonneita tossuja ja leluja!

Myötätunnon ja auttamisen teemaa lähdettiin Kamussa laajentamaan myös muihin kuin ihmisiin. Lähimetsän eläinten elämään eläydyttiin loikkien, piiloutuen ja ruokaa etsien. Harmiksi huomattiin, että metsikössä oli jonkin verran roskia. Ne kerättiin pois, ja lapset pääsivät näin auttamaan myös metsikön eläimiä. Kevään aikana päiväkodin pientä puutarhaa laajennetaan, suunnitelmissa ovat niin linnunpöntöt kuin hyönteishotellitkin. Projektin tiimoilta on myös perustettu matokomposti. Sen kautta opetellaan ravinteiden kiertoa ja myös toisista huolehtimista. Lapset hoitavat kompostia innolla ja seuraavat matojen ahkerointia.

Opettaja Olga Apilon ohjaamana Laajasalon peruskoulussa oppilaat lähtivät herättelemään myötätuntoaan luontoa ja maapallon tilaa sekä tulevia sukupolvia kohtaan. Vihreä lippu -koulun aktiivinen Ekoröllit- tiimi ja muut koulun oppilaat innostuivat suunnittelemaan tulevaisuuden kulkuneuvoja, joilla liikutaan ekologisesti, ympäristöystävällisesti ja energiaa säästäen – teeman ympärille järjestettyyn piirustuskilpailuun tuli huimat 80 teosta!

Tavoitteena oli kasvattaa ympäristövastuullisuutta hauskalla ja luovalla tavalla sekä saada oppilaat pohtimaan, miten voidaan vähentää energian kulutusta ja liikkua vihreällä energialla. Moni halusikin toteuttaa piirustuksensa parin kanssa; samalla pääsi keskustelemaan aiheesta enemmänkin, jakamaan ajatuksia ja innovoimaan.

KUVA: Laajasalon peruskoululla järjestettiin kilpailun teoksista näyttely. Mielikuvituksellisissa suunnitelmissa ajoneuvot toimivat muun muassa aurinkovoimalla, tuulella ja siitepölyllä!

 

Kaiken kaikkiaan ensimmäisen periodin esimerkeissä paistaa lapsilähtöinen ilo ja innostus. Myötätuntoa on lähdetty tutkimaan niin itse ilmiönä kuin sen erilaisina ilmentymisen muotoinakin. Keskustelujen ja pohtimisen lisäksi on tartuttu tuumasta toimeen, askarreltu, leikitty, ilahdutettu ja autettu. Kaikessa toiminnassa on näkynyt myötätuntoinen suhtautuminen niin luontoon, sen eliöihin kuin toihin ihmisiinkin.

Myötätuntoprojekteissa on myös paneuduttu teeman kinkkisempiinkin kiemuroihin; onko halumme auttaa aina hyväksi ja jakautuuko se tasapuolisesti? Syntyykö meille tarve auttaa vain söpöä perhosta tai linnun nokkaan joutunutta matoa, vai ansaitseeko myös koppakuoriainen myötätuntomme?

 

Kevään koulutusten ilmoittautuminen on auki – ilmoittaudu mukaan!

Ensimmäisen koulutusperiodin osallistujat kiittelivät valaisevasta, oivaltavasta, kiinnostavasta ja ajatuksia herättävästä koulutuskokonaisuudesta. Koulutus toi mukavaa muistutusta, virkistystä ja ajatusten pöyhimistä – se sai ajatukset liikkeelle. Oli myös havaittu, että spontaaniin projektityöskentelyyn heittäytyvä lapsi on rento ja luottavainen. Tällaisessa ilmapiirissä on hedelmällistä tukea lasten osallisuutta, positiivista lähestymistä ympäristöasioihin sekä kestävien toimintatapojen oppimista.

Helsingin periodin lisäksi koulutuksia järjestetään hankkeen sisällä vielä viidellä eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Keväällä 2022 koulutamme Porissa, Tampereella ja Oulussa – ilmoittautuminen näihin on parhaillaan käynnissä. Varmista paikkasi ilmoittautumalla mukaan täältä.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa, osallistujalle maksutonta täydennyskoulutusta ja sen laajuus on yhteensä kaksi opintopistettä. Alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä toteutettavat koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle. Kouluttajina toimivat FEE Suomen toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu, väitöskirjatutkijat Emma Kurenlahti ja Pihla Soinnunmaa, yliopistonlehtori Jaakko Hilppö ja yliopisto-opettaja Linda Nurhonen.

Koulutus sisältää kaksi helposti toteutettavaa etätehtävää, kaksi lyhyttä etäluentoa, kaksi koulutuspäivää ja sen aikana toteutetaan oma myötätuntoprojekti. Ensimmäinen lähiopetuspäivä syventää osallistujien ymmärrystä myötätunnosta, myötätuntoprojekteista ja niiden yhteydestä kestävään elämäntapaan. Lähipäivän lopuksi osallistujat käynnistävät asiantuntijoiden tuella oman myötätuntoprojektinsa. Toinen lähiopetuspäivä koostuu käynnistyneen myötätuntoprojektin rikastamisesta edelleen asiantuntijoiden avulla. Silloin keskitytään erityisesti kriittisen myötätunnon, myötätuntouupumuksen ja toivon käsittelyyn.

 

Lue lisää
Katso kevään koulutusten aikataulut ja ilmoittaudu mukaan verkkosivuiltamme.
Sivulla on katsottavissa myös videot Monimuotoinen myötätunto sekä Mitä ovat myötätuntoprojektit?

Voit tutustua monimuotoiseen myötätuntoon myös esimerkiksi Ympäristökasvatus Teema -lehden numerossa 2020.

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.