Suomen Ympäristökasvatuksen Seura on nyt Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi!

Kuten kevätkokouksessa 22.3.2018 Turussa päätettiin, yhdistyksen virallinen nimi on nyt Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry. Nimenmuutokseen päädyttiin, sillä FEE Suomi on vakiintunut käyttöön, mutta kaksoisnimi oli käytössä hankala, ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry -nimen ei koettu enää kuvaavan järjestöä parhaalla mahdollisella tavalla.  Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on nyt järjestön virallinen nimi, mutta arkipäiväisessä käytössä jatketaan FEE Suomi -nimen käyttöä!

Sällskapet för miljöfostran i Finland är nu Föreningen för miljöfostran FEE Suomi!

Enligt vårmötets beslut den 22.3.2018 har föreningen bytt namn. Orsakerna till namnbytet var att kombinationen av föreningens inofficiella (FEE Suomi) och officiella (Sällskapet för miljöfostran i FInland r.f.) namn var besvärlig att använda – dessutom ansågs det, att föreningens gamla namn behövde förnyas. Föreningens officiella namn lyder nu Föreningen för miljöfostran FEE Suomi r.f. – till vardags talar vi fortfarande om FEE Suomi.

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3