FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on ympäristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut järjestö.


Teemme työtä sen puolesta, että ympäristökasvatuksen painoarvo ja tunnettuus kasvavat Suomessa ja että yhä laajenevalla joukolla kasvattajia ja opettajia on halua ja edellytyksiä välittää kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita.

Järjestömme on osa Foundation for Environmental Education -verkostoa, joka on maailman suurin ympäristökasvatusjärjestöjen verkosto. FEE Suomen aiempi nimi oli kevääseen 2018 saakka Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. Nimenmuutoksen myötä haluttiin vahvistaa yhteyttä kansainväliseen katto-organisaatioon.

Mitä kaikkea teemme?

 • Koordinoimme kansainvälistä Vihreä lippu -ohjelmaa, joka on kestävän kehityksen ohjelma ja sertifikaatti päiväkodeille, kouluille ja muille kasvatusalan toimijoille.
 • Koordinoimme Green Key -ohjelmaa, joka on maailman johtava matkailualan ympäristöohjelma ja -sertifikaatti
 • Teemme asiantuntija- ja vaikuttamistyötä ympäristökasvatuksen edistämiseksi ja sen aseman vahvistamiseksi
 • Julkaisemme Ympäristökasvatus-lehteä, joka ilmestyy kolmesti vuodessa verkkolehtenä ja kerran vuodessa erillisenä teemanumerona
 • Viestimme ympäristökasvatusalan uutisista, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista
 • Järjestämme tapahtumia ja koulutuksia opettajille ja kasvattajille yhteistyökumppaneidemme kanssa
 • Vastaamme ympäristökasvatusalan järjestöjen yhteistyöstä erityisesti yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa

Toimintamme painopisteet vuonna 2021

 • Vihreä lippu -ohjelman toimintamallin kehittämisprojekti etenee
 • Vihreän lipun osallistujamäärää kasvatetaan kuntayhteistyöllä
 • Jatketaan opettajien ja kasvattajien kouluttamista yhteistyössä muiden toimijoidenkanssa
 • Tehdään aktiivista vaikuttamistyötä Kestävä koulu -ohjelman käynnistämiseksi
 • Viedään viestinnän kehittämisprojekti loppuun ja vahvistetaan viestintää strategisellaotteella

FEE Suomen strategia 2020-2024 (pdf)

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma (pdf)

Vuoden 2021 talousarvio (pdf)

FEE Suomen visuaalisen ilmeen ohjeistus (pdf)

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3