Skip to content

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on ympäristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut järjestö.


Teemme työtä sen puolesta, että ympäristökasvatuksen painoarvo ja tunnettuus kasvavat Suomessa ja että yhä laajenevalla joukolla kasvattajia ja opettajia on halua ja edellytyksiä välittää kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita.

Järjestömme on osa Foundation for Environmental Education -verkostoa, joka on maailman suurin ympäristökasvatusjärjestöjen verkosto. FEE Suomen aiempi nimi oli kevääseen 2018 saakka Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. Nimenmuutoksen myötä haluttiin vahvistaa yhteyttä kansainväliseen katto-organisaatioon.

Mitä kaikkea teemme?

 • Koordinoimme kansainvälistä Vihreä lippu -ohjelmaa, joka on kestävän kehityksen ohjelma ja sertifikaatti päiväkodeille, kouluille ja muille kasvatusalan toimijoille.
 • Koordinoimme Green Key -ohjelmaa, joka on maailman johtava matkailualan ympäristöohjelma ja -sertifikaatti
 • Teemme asiantuntija- ja vaikuttamistyötä ympäristökasvatuksen edistämiseksi ja sen aseman vahvistamiseksi
 • Julkaisemme Ympäristökasvatus-lehteä, joka ilmestyy kolmesti vuodessa verkkolehtenä ja kerran vuodessa erillisenä teemanumerona
 • Viestimme ympäristökasvatusalan uutisista, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista
 • Järjestämme tapahtumia ja koulutuksia opettajille ja kasvattajille yhteistyökumppaneidemme kanssa
 • Kampanjoimme ulkona oppimisen ja leikin puolesta Suomessa koordinoimalla kansainvälistä Ulkoluokkapäivää
 • Vastaamme ympäristökasvatusalan järjestöjen yhteistyöstä erityisesti yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa

Toimintamme painopisteet vuonna 2019

 • Vihreä lippu ja Green Key -ohjelmien osallistujamäärän ja tunnettuuden kasvattaminen
 • Keskitytään teemoihin luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos, joiden ympärille rakennetaan materiaaleja ja viestintää
 • Nostetaan esille ulkona oppimista, erityisesti Ulkoluokkapäivän 2019 kautta
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen parantamiseksi (eduskuntavaalit 2019)
 • Uuden strategian 2020-2024 valmistelu

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Scroll To Top