Ympäristökasvatuksen Ruusut 2018 Essi Aarnio-Linnanvuorelle, Immo Parviaiselle ja Erkka Lainiselle

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi julkisti 21.11. Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkinnon vuoden 2018 saajat syyskokouksessaan Kouvolassa, Kettumäen kansanpuistossa.

Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkinnolla FEE Suomi haluaa nostaa esiin ansiokasta ympäristökasvatustyötä. Järjestö palkitsee vuosittain yhden tai useamman henkilön tai tahon, joka on merkittävästi edistänyt ympäristökasvatusta esimerkiksi pitkäjänteisellä tai uusia käytäntöjä luovalla toiminnalla. Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkintoa on myönnetty vuodesta 2002 lähtien.

Tänä vuonna Ympäristökasvatuksen Ruusut päätettiin myöntää seuraaville henkilöille:

Essi Aarnio-Linnanvuori, FT, ympäristökasvatuksen asiantuntija, WWF Suomi
Immo Parviainen, Kulttuuriasiainneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erkka Laininen, DI, suunnittelupäällikkö, OKKA-säätiö

Palkintojen myöntöperusteet:

Essi Aarnio-Linnanvuori, FT, ympäristökasvatuksen asiantuntija, WWF Suomi

Ruusu myönnetään aktiivisesta, monipuolisesta ja pitkäjänteisestä ympäristökasvatustyöstä. Aarnio-Linnanvuori on edistänyt ympäristökasvatusta pitkään ja poikkeuksellisen monella tavalla: työssään ympäristökasvatuksen parissa, vapaaehtoistoiminnassa mm. Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran puheenjohtajana sekä ympäristökasvatuksen väitöskirjatutkijana. Tänä vuonna Aarnio-Linnanvuori on työskennellyt kymmenen vuotta WWF:n ympäristökasvatustehtävissä. Aarnio-Linnanvuori tekee aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti yhteistyötä eri tahojen kanssa, ja hänen työllään on vaikutusta koko Suomen ympäristökasvatuskentällä. Aarnio-Linnanvuoren ympäristökasvatuksen tutkimustyö huipentui talvella 2018 ajankohtaisesta ja keskeisestä aiheesta tehtyyn hyvätasoiseen väitöstutkimukseen ”Ympäristö ylittää oppiainerajat: Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina”. Aarnio-Linnanvuori on väitöskirjansa ja työnsä kautta edistänyt ympäristökasvatuksen monialaisuutta laajentaen käsityksiä ympäristökasvatuksesta myös yhteiskunnallisiin ja katsomuksellisiin aineisiin liittyvänä ilmiönä. FEE Suomen Vihreä lippu -ohjelman täyttäessä tänä vuonna 20 vuotta on upea hetki ojentaa Ruusu Aarnio-Linnanvuorelle, koska hän oli aikoinaan Vihreän lipun ensimmäinen työntekijä! Aarnio-Linnanvuoren on luonnehdittu olevan yksi Suomen ympäristökasvatuskentän kantavista voimista.

Immo Parviainen, Kulttuuriasiainneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

Ruusu myönnetään merkittävästä elämäntyöstä ympäristökasvatuksen mahdollistajana. Parviainen on ollut tärkeä taustavaikuttaja ja mahdollistaja sille, että useat ympäristökasvatuksen merkittävät toimintamallit ovat voineet vakiintua. Parviaisella on ollut henkilökohtainen kiinnostus ympäristökasvatukseen ja hän on  työnsä puolesta toiminut OKM:n nuorisopuolella kestävän kehityksen vastaavana. Parviainen on pitänyt ympäristökasvatuksessa tärkeänä yhteistyötä: mm. toimiessaan luonto- ja ympäristökoulutoiminnan laajentumista kehittävän hankkeen ohjausryhmässä hän oli vahvasti sitä mieltä, että luontokoulujen lisäksi verkostoon pitää saada myös nuorisokeskukset ja leirikoulut – ja tästä syntyi valtakunnallinen LYKE-verkosto.  Parviainen uskoi Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liittoon ja LYKE-verkostoon, ja hänen ansiostaan liitto sai vuonna 2015 verkoston koordinointiin pysyvän rahoituksen muutaman hankevuoden jälkeen. Parviainen oli vaikuttamassa myös Ulos-Ut-Out ulkona oppimisen suurtapahtuman syntyyn sekä siihen, että ympäristökasvatuksen MAPPA.fi-portaalia on voitu laajentaa ja kehittää. Nämä ympäristökasvatuksen toimintamuodot on saatu vakiinnutettua Parviaisen myötävaikutuksella. Immo Parviainen on hyvä esimerkki siitä, miten paljon hallinnon virkamies voi parhaimmillaan edistää ympäristökasvatusta.

Erkka Laininen, DI, suunnittelupäällikkö, OKKA-säätiö

Ruusu myönnetään kestävän kehityksen koulutuksen ansiokkaasta ja uudistavasta edistämistyöstä. Erkka Laininen on ollut 2000-luvun alusta saakka mukana luomassa kestävän kehityksen sertifiointia, joka on vakiintunut OKKA-säätiön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatiksi. Laininen on rohkeasti myös uudistanut sertifikaatin kriteerejä ja järjestelmää. Työssään OKKA-säätiössä Laininen on sertifikaattityön lisäksi aktiivisesti kehittämässä kestävän kehityksen koulutuksia ja hankkeita monien yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa. Hän on aktivoitunut myös kirjoittamaan kestävän kehityksen koulutuksesta ja oli mm. mukana yhtenä kirjoittajana suuren huomion saaneessa Sitran tutkimusraportissa ”Sustainability, Human Well-being and the Future of Education” tänä vuonna. Laininen etsii jatkuvasti uudenlaisia näkökulmia ja ajatusmalleja hakien laaja-alaisia ja kokonaisvaltaisia lähestymistapoja kestävään kehitykseen. Laininen haastaa koulutuksen uudistumaan kohti kestävää tulevaisuutta.

Lisätietoja:

Sinikka Kunttu
Toiminnanjohtaja
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi

sinikka.kunttu@feesuomi.fi
+358 503293388

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.