Esitys valtakunnalliseksi Kestävä koulu -ohjelmaksi

Kestävä koulu on ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöjen esitys valtakunnalliseksi ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ohjelmaksi.


Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen valtakunnalliseksi ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ohjelmaksi. Kestävän koulun esikuvana on toiminut Liikkuva koulu -ohjelma. Kestävä koulu -ohjelmassa varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppijat saavat valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Ohjelma toteutetaan kaksikielisesti, ja ruotsinkielinen työnimi on Hållbar skola.

Kestävä koulu -ohjelman suunnittelussa on ollut mukana Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto (LYKKY), Biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL), Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ), Varhaiskasvatuksen opettajien liitto (VOL), WWF Suomi, Suomen Latu, YK:n yliopiston RCE (Regional Centres of Expertise on ESD) Helsinki Metropolitan verkosto, Natur och Miljö, Luonto-Liitto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, OKKA-säätiö, Pidä saaristo siistinä ja Suomen Kiertovoima ry (KIVO).

Kestävä koulu -ohjelmaa on suunniteltu ja valmisteltu syksystä 2019 alkaen. Opetusministeri Li Andersson ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ovat pitäneet ajatusta hyvänä. Opetusministerin pyynnöstä järjestöt ovat jatkaneet ohjelman valmistelua ja laatineet erilaisia skenaarioita ohjelman käynnistämisen kustannuksista.


Tutustu Kestävä koulu -ohjelmaan:

Kestävä koulu -ohjelman verkkosivulla

Esitys Kestävä koulu -ohjelman käynnistämiseksi (pdf, päivitetty 25.11.2020)

 

Kestävä koulu esittelydiat 7.5.2020 (pdf)

Kestävä koulu esittelydiat 7.5.2020 (pptx)


Lisätietoja:

Sinikka Kunttu, toiminnanjohtaja, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, sinikka.kunttu@feesuomi.fi +358 503293388 ​
Niina Mykrä, toiminnanjohtaja, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, niina.mykra@luontokoulut.fi +358 447002505​
Kati Vähä-Jaakkola, toiminnanjohtaja, Biologian ja maantieteen opettajien liitto, kati.vaha-jaakkola@bmol.fi +358 503138409
Lauri Kurvonen, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, lauri.kurvonen@oaj.fi +358 20 748 9615 ​

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3