Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hankkeen kouluvierailut tilattavissa!

Oppimiskokonaisuudessa syvennytään ilmastonmuutostematiikkaan kokonaisvaltaisesti ja toiminnallisesti. Kouluvierailuja on tarjolla vuoden 2020 tammi-maaliskuussa Uudenmaan alueella, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Ne ovat nyt tilattavissa hankkeen verkkosivuilta osoitteessa www.ymparistoreportterit.fi.

 

FEE Suomen ja Siemenpuu-säätiön yhteinen Ilmastonmuutos ja etelän äänet -globaalikasvatushanke tuo monialaisen oppimiskokonaisuuden sekä sitä tukevia kouluvierailuja yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Oppimiskokonaisuuden aikana nuoret perehtyvät Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti ilmastonmuutokseen syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin. Ilmiöiden välisiä monimutkaisia kytköksiä avataan konkreettisin esimerkein, oikeudenmukaisuuskysymyksiä pohditaan ja suurten globaalien haasteiden aiheuttamia tunteita ja reaktioita käsitellään.

Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo ympäristöreportterit -videoprojekti, jossa nuoret suunnittelevat ja tuottavat lyhyen videon. Projekti aloitetaan kouluvierailun yhteydessä ja viedään loppuun opettajan ohjauksessa. Sen tueksi on tarjolla valmiit tuntisuunnitelmat ja ohjeet. Nuoria herätellään etsimään ratkaisuja ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tavoitteena on vahvistaa nuorten kokemusta siitä, että ilmastonmuutos koskettaa ihmisiä – ja sen ratkaisemiseen tarvitaan toimintaa – kaikkialla maailmassa.

Kouluvierailu kestää 75-90 minuuttia. Lisäksi videoprojektin tekoon käytetään vierailun jälkeen vähintään kaksi pitkää oppituntia. Kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia. Oppimiskokonaisuus soveltuu mm. maantiedon, biologian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon oppiaineisiin tai myös usean oppiaineen välisenä yhteistyönä tehtäväksi. Siitä saa myös innostavan toiminnallisen kokonaisuuden esimerkiksi mok-viikolla toteutettavaksi.  Vierailut ovat tilattavissa 6.11. alkaen. Opettajat voivat ottaa oppimiskokonaisuuden käyttöönsä myös ilman kouluvierailua hankkeessa tuotettujen materiaalien avulla.

 

Tutustu materiaaleihin ja tilaa vierailu!

 

Hanke on Fingon koordinoima ja EU:n rahoittama Frame, Voice, Report! -hanke.

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3