FEE Suomelle yli 22 000 euron lahjoitus Partioaitalta!

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi saa 22 125 euron lahjoituksen Partioaitalta. Summa on 20 % viime vuonna kerätystä ympäristöbonussummasta. Viime vuoden aikana kerätty summa jaetaan nyt Luonnonperintösäätiön, John Nurmisen Säätiön ja FEE Suomen kesken.

FEE Suomi valittiin yhdeksi Partioaitan vuoden 2019 Ympäristöbonuskohteista. Vuosittain jaettava Ympäristöbonus kertyy Partioaitan kanta-asiakasjärjestelmän, 365-klubin, kautta tehdyistä ostoista, joista Partioaitta tilittää vuosittain 1 %:n Ympäristöbonukseen. Vuoden aikana kerätty Ympäristöbonussumma oli yhteensä 110 625 euroa.

FEE Suomi käyttää varat monipuolisen ja aktivoivan ympäristökasvatusmateriaalin tuottamiseen luonnon monimuotoisuudesta.

Ympäristöbonuksen tuella lisätään lasten, nuorten ja heidän opettajiensa ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta, sen hupenemisen syistä sekä suojelumahdollisuuksista. Materiaali julkaistaan sähköisesti kaikille kouluille ja päiväkodeille avoimeen käyttöön” , toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu kertoo.

Ulkoilu- ja retkeilyvarusteiden vähittäismyyntiin erikoistunut Partioaitta tekee vuosittain lahjoituksen Suomen luonnon suojelemiseksi ja ulkona liikkumisen tukemiseksi. Ympäristöbonus lahjoitettiin nyt neljättä kertaa ja yhteensä neljän vuoden aikana on kerätty lähes 370 000 euroa.

Edeltävinä vuosina lahjoitusvaroilla on muun muassa rakennettu uudet portaat Kiilopään huipulle Urho Kekkosen kansallispuistossa, kunnostettu ja siivottu ranta-alueita ja koskia sekä tuettu monipuolisesti eri-ikäisten luonnossa liikkumista. Eilen julkaistiin myös vuoden 2020 Ympäristöbonuskohteet: kuluvan vuoden aikana kerättävä bonus jaetaan vuoden päättyessä Pidä Lappi Siistinä ry:n, SOS-lapsikylän ja John Nurmisen Säätiön kesken.

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3