Kevätkokous 2020 torstaina 26.3. klo 18 etänä – Vårmötet hålls den 26.3. på distans

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 26.3. kello 18.00 Teams-etäkokouksena koronavirustilanteen vuoksi.

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään PE 20.3. mennessä osoitteeseen toimisto@feesuomi.fi.  Kaikille ilmoittautuneille lähetetään Teams-kokouslinkki.

Kevätkokouksen asiakirjat löytyvät täältä: Kokouksen esityslista, toimintakertomus, toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto sekä valtakirjapohja.

Jos edustat jotakin yhteisöjäsentämme, muistathan toimittaa valtakirjan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköisesti ennen kokousta (osoitteeseen toimisto@feesuomi.fi)!

Lämpimästi tervetuloa!

FEE Suomen hallitus

 


Föreningen för miljöfostran FEE Suomi r.f:s stadge-enliga vårmöte hålls torsdagen den 26.3. klockan 18.00.  På grund av coronavirusepidemin hålls vårmötet på distans.

Anmäl dig till mötet senast FRE den 20.3. till adressen toimisto@feesuomi.fi.  Alla som anmält sig får en Teams-länk.

Möteshandlingarna kan du bekanta dig med här: föredragningslistan, årsberättelsen (på finska), verksamhetsgranskarens utlåtande (på finska), bokslutet (på finska), revisionsberättelsen (på finska) samt en fullmakts-schablon.

Om du representerar någon av våra medlemsföreningar bör du se till att skicka in en ifylld och undertecknad fullmakt till adressen toimisto@feesuomi.fi före mötet!

Välkomna!

FEE Suomis styrelse

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3