Lausunto: Valtion rahoitusta ympäristökasvatukseen on lisättävä

Hallitus on esittänyt vuoden 2021 talousarvioesityksessään eduskunnalle 100 000 euron leikkausta momentille, joka sisältää valtakunnallisesti merkittävimmät avustukset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille sekä ympäristökasvatushankkeille. FEE Suomi vastustaa leikkausta. Esitämme eduskunnan asunto- ja ympäristöjaostolle antamassamme lausunnossa, että ehdotettu 100 000 leikkaus tulisi peruuttaa ja määrärahaa tulisi lisätä vähintään 200 000 eurolla.

”Koronapandemian keskelläkin haluamme nostaa esiin ympäristökasvatuksen suurta tarvetta. Ilmastonmuutoksen hillitsemisellä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisella on kiire. Juuri näistä aiheista tehdäänkin tällä hetkellä paljon ympäristökasvatustyötä valtakunnallisissa luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöissä. Jotta järjestöjen ympäristökasvatustyötä voidaan tehdä tehokkaasti, laadukkaasti ja pitkäjänteisesti, on välttämätöntä turvata luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen rahoitus”, FEE Suomen toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu kirjoittaa lausunnossa.

Sanna Marinin hallitusohjelmassa on sitouduttu edistämään luonto- ja ympäristökasvatusta sekä huomioimaan kestävä kehitys ja ilmastokasvatus läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla. Järjestöavustukset ovat kustannustehokas keino tavoitteiden edistämiseen: FEE Suomessa ja muissa alan järjestöissä tuetaan ja kehitetään ympäristökasvatusta monin tavoin, muun muassa tuottamalla materiaalia opettajien tueksi, järjestämällä koulutuksia sekä viestimällä aktiivisesti.

Myös ympäristökasvatuksen hankeavustusten lisärahoituksen tarve on ilmeinen. Esimerkiksi kuluvalle vuodelle haettiin ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksia 1,6 miljoonan euron edestä, mutta rahoitusta pystyttiin myöntämään vain 298 000 euroa tämän vuoden budjetista. Ilman rahoitusta on jäänyt suuri määrä tarpeellisia hankkeita.

”Mielestämme valtion tulisi johdonmukaisesti lisätä ympäristökasvatukseen kohdistettua rahoitusta lisäämällä sekä luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen rahoitusta että ympäristökasvatuksen hankerahoitusta. Tämä tulisi aloittaa perumalla suunniteltu 100 000 euron leikkaus ja lisäämällä avustuksiin käytettävissä olevaa määrärahaa vähintään 200 000 eurolla ensi vuodelle”, Kunttu sanoo.

Esitetyt leikkaukset kohdistuvat ympäristöministeriön hallinnonalan avustuksiin järjestöille ja ympäristönhoitoon (määrärahamomentti 35.01.65).

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3