Ympäristökasvatuksen Ruusu myönnettiin neljälle ansiokkaalle toimijalle

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on myöntänyt vuoden 2020 Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkinnot Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle, professori Sirpa Tanille, Upseerin päiväkodille ja ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Siparille.

FEE Suomen hallitus valitsi tunnustuspalkinnon saajat ympäristökasvatusalan toimijoiden antamien ehdotusten joukosta. Ehdotuksia annettiin tänä vuonna yhteensä 26.

”Saimme useita hyviä ehdotuksia, joiden joukosta valinnat tehtiin huolellisesti punniten. Lämmin kiitos kaikille ehdotuksia antaneille! On hienoa tuoda tunnustuspalkinnolla esiin ansiokasta ja arvokasta ympäristökasvatustyötä”, hallituksen puheenjohtaja Emma Kurenlahti sanoo.

Ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkinnot myönnettiin tänä vuonna jo 19. kerran. Palkinnon saajat julkistettiin FEE Suomen syyskokouksessa 19.11.2020.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy: Vaikuttavaa ympäristökasvatustoimintaa jo 30 vuotta

Ympäristökasvatuksen Ruusu myönnetään Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle tunnustuksena pitkästä ja vaikuttavasta ympäristökasvatustoiminnasta.

”Olen todella iloinen, että pitkäjänteinen työmme on huomattu ja huomioitu Fee Suomen taholta Ympäristökasvatuksen Ruusun myöntämisen muodossa. Arvostan suuresti tätä huomionosoitusta. Kiitos koko Kierrätyskeskuksen puolesta”, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toimitusjohtaja Quide Lehtikuja sanoo.

Kuva ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkinnon vuoden 2020 voittajan, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen toiminnasta lasten kanssa.

Kierrätyskeskus toteuttaa ympäristökasvatusta monin keinoin. Kuva: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan, jonka ytimessä ympäristökasvatus ja luonnonvarojen säästö ovat olleet alkumetreiltä lähtien. Kiertotalous ja kestävä elämäntapa ovat erittäin ajankohtaisia aiheita etenkin tänä päivänä.

Vuosien varrella Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on kehittänyt ja toteuttanut ympäristökasvatusta monin eri keinoin ja työllistänyt merkittävän määrän ympäristökasvattajia ja ympäristöneuvojia sekä antanut alan opiskelijoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Kierrätyskeskuksen ympäristökoulutus tavoittaa vuosittain noin 65 000 asiakasta, joihin kuuluu niin lapsia, kasvattajia, taloyhtiöitä kuin yrityksiä.

Professori Sirpa Tani: merkittävä ympäristökasvatuksen tutkija

Ympäristökasvatuksen Ruusu myönnetään professori Sirpa Tanille pitkästä ja vaikuttavasta urasta merkittävänä ympäristökasvatuksen tutkijana, opettajana ja tutkimustiedon levittäjänä.

”Tieto tunnustuspalkinnosta lämmittää mieltäni ja valaisee tätä marraskuuta. Olen työssäni korostanut jokapäiväisten ympäristöjen merkitystä ympäristösuhteen muodostumisessa. Toivonkin, että voisimme tulevaisuudessa puhua nykyistä useammin arkiympäristökasvatuksesta. Kun tunnemme ympäristömme ja koemme sen merkitykselliseksi, myös siitä huolehtiminen tuntuu tärkeältä”, Tani kertoo.

Kuva ympäristökasvatuksen Ruusu tunnustuspalkinnon vuoden 2020 saajasta, Sirpa Tanista.

Sirpa Tanin tutkimustyö on tuonut uutta näkökulmaa kaupungissa tapahtuvaan ympäristökasvatukseen. Kuva: Antti Pirskanen.

Tani on työskennellyt Helsingin yliopistossa maantieteen ja ympäristökasvatuksen professorina jo lähes 20 vuotta. Tanin tutkimustyö on tuonut uutta näkökulmaa erityisesti kaupungissa tapahtuvaan ympäristökasvatukseen, nuorten arkiympäristöjen merkitykseen sekä kestävän kehityksen teemoihin opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa. Uusimpana panoksena ympäristökasvatuksen edistämiseen Tani on ollut mukana kirjoittamassa alan uutta perusteosta Ympäristökasvatus – kestävän tulevaisuuden käsikirja (Cantell, Aarnio-Linnanvuori & Tani 2020), joka julkaistiin syyskuussa 2020.

Ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkimusverkosto SIRENEä ei olisi olemassa ilman Tania. Hän oli mukana perustamassa verkostoa vuonna 2016 ja on toiminut sen puheenjohtajana perustamisesta asti. Professorin roolissaan Tani on ollut tukena ja esikuvana lukuisille ympäristökasvatusta käsittelevien opinnäytetöiden ja väitöskirjojen tekijöille.

Pinja Sipari: Aktiivinen ilmastokasvatuksen kehittäjä

Ympäristökasvatuksen Ruusu myönnetään Pinja Siparille (FM, maantieteen opettaja) aktiivisesta, sinnikkäästä ja ansiokkaasta ilmastokasvatuksen kehittämisestä ja edistämisestä. Siparin ansiosta opettajien on helpompaa löytää ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa koululaisille sopivassa muodossa.

”Tuntuu valtavan hienolta päästä osaksi Ruusun saaneiden, ihailemieni ympäristökasvattajien ketjua! Palkinto tuntuu supertärkeältä tässä hanketyöläisen arjessa, jossa omaa osaamistaan joutuu arvioimaan jatkuvasti jokaisen hankehaun yhteydessä. Ruusussa on jotakin pysyvää ja juuri nyt se lisää uskoani siihen, että lopussa kiitos seisoo, kun työtä tekee koko sydämellään”, Sipari kuvailee tuntemuksiaan Ruusun saamisesta.

Kuva ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnunstuspalkinnon vuoden 2020 saajasta, Pinja Siparista.

Pinja Sipari on edistänyt ilmastokasvatuksen lisäksi puutarhakasvatusta ja kaupunkiviljelyä. Kuva: Janne Salo.

Sipari on luonut verkkosivuston Open ilmasto-opas sekä toiminut merkittävänä apuna Luokanopen ilmasto-oppaan laatimisessa. Hän on edistänyt ilmastokasvatuksen lisäksi jo vuosien ajan puutarhakasvatusta, kaupunkiviljelyä ja kestävän kehityksen kasvatusta.

Sipari on työskennellyt monissa ympäristö- ja ilmastokasvatusta edistävissä hankkeissa, kuten Maaperän sankarit, Ilmastoterveisiä Etelästä, Open ruokaopas sekä Global Meal – vastamainontaa ruuasta. Hankkeissa hän on jakanut osaamistaan laajasti muun muassa kouluttamalla opettajia sekä valmistamalla opetusmateriaaleja.

Tällä hetkellä Sipari työskentelee BMOL ry:ssä ympäristökasvatuksen asiantuntijana Toivoa ja toimintaa-hankkeessa. Hän myös ylläpitää Ilmastokasvattajat Facebook-ryhmää, jossa ilmastokasvattajat jakavat tietoa, vinkkejä ja ajatuksia.

Upseerin päiväkoti: Ansiokasta ympäristökasvatustyötä varhaiskasvatuksen arjessa

Ympäristökasvatuksen Ruusu myönnetään kouvolalaiselle Upseerin päiväkodille ansiokkaasta, monipuolisesta ja yhteisöllisestä ympäristökasvatuksen, puutarhakasvatuksen ja kestävän kehityksen työstä varhaiskasvatuksen arjessa.

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajat Kati Laaksonen ja Anu Honkanen olivat aluksi ilosta sanattomia kuullessaan tunnustuspalkinnon saamisesta.

”Tämä osoittaa, että yhteiset unelmat ovat tärkeitä. Niitä pitää luoda ja tavoitella sekä uskoa niihin. Ne tuovat myös jaksamista ja voimaa arkeen.  Unelmamme on ollut yhdessä tekemisen myötä tuoda lapsille aitoja osallisuuden kokemuksia, ottaa perheet mukaan Piippolan vaarin puutarhan arkeen sekä tuottaa kaikille kokonaisvaltaista hyvinvointia”, Laaksonen ja Honkanen kertovat yhdessä.

Kuva ympäristökasvatuksen Ruusu -tunnustuspalkinnon vuoden 2020 saajan, Upseerin päiväkodin puutarhasta.

Lapset ovat aidosti osallisina Piippolanvaarin puutarhassa. Kuva: Upseerin päiväkoti.

20-vuotta sitten ekopäiväkodiksi perustetun Upseerin päiväkodin pihalle on 3,5 vuodessa syntynyt määrätietoisen ympäristökasvatustoiminnan ja eri tahojen yhteistyön myötä vehreä, monipuolinen ja ajan hermolla oleva oppimisympäristö, Piippolan vaarin puutarha. Lapset saavat olla aktiivisia toimijoita ja aidosti osallisina puutarhassa, josta löytyy muun muassa kasvihuone, aistipolku, komposti, hyönteishotelleja, linnunpönttöjä, hedelmäpuita ja marjapensaita. Ympäristökasvatustoimintaan on osallistettu esimerkillisellä tavalla myös sekä vanhemmat että isovanhemmat, jotka ovat innostuneet muun muassa esikasvattamaan taimia päiväkodille.

Puutarha- ja ulkotoimintaa toteutetaan aktiivisesti osana varhaiskasvatuksen arkea. Ulkona oppimista toteutetaan niin päiväkodin pihalla kuin lähiluonnossa. Pihalla myös ruokaillaan ja vietetään lepohetkiä säännöllisesti. Kestävän kehitys on osa päiväkodin arkea myös Vihreä lippu -toiminnan myötä.

Upseerin päiväkoti tiedottaa ympäristökasvatuksen merkityksestä aktiivisesti. Päiväkoti on vienyt puutarhatoiminnan ja ympäristökasvatuksen ilosanomaa paikallisella tasolla eteenpäin erilaisten tempausten, tapahtumien ja näyttelyiden avulla. Ympäristön hyväksi tehtävä työ on kannustanut myös ulkopuolisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita mukaan talkoilemaan. Erityinen oppimisympäristö ja kaupunkiviljely ovat ylittäneet niin paikallisen kuin valtakunnallisenkin median uutiskynnyksen, ja tietoa hyvistä kokemuksista onkin jaettu varhaiskasvattajille ympäri Suomen muun muassa lehtijuttujen kautta. Upseerin päiväkodin puutarha ja kaupunkiviljely on palkittu myös valtakunnallisella Idea2019-palkinnolla.

FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.