Estetiikan tie luontosuhteen äärelle

NIINAUUSITALOBiofilia 2

Julkisuudessa ympäristöä ja sen tilaa lähestytään usein ongelmapuheen kautta. Ympäristö ja luonto määrittyvät riskialttiina, media korostaa kriisejä ja katastrofeja, ja yksittäisen ihmisen rooliksi jää kauhistua ja syyllistyä. Mitä jos keskiössä olisikin ihmisten luontainen tarve kokea ja tuntea luontoa?


Tätä pohtii Biofilia – yhteydestä luontoon -hanke, joka sai alkunsa Savonrannan Piippuhallin näyttelystä kesällä 2019. Väitöskirjatutkija Jaana Tyrmi kokosi tuolloin Itä-Suomeen kahdeksan taiteilijaa ja kuvaajaa pohtimaan luontoyhteyttä. Näyttelyn teoksissa tutkittiin taiteen keinoin esimerkiksi luonnon estetiikkaa ja luontoympäristön vaikutusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mutta myös taiteen keinoja elvyttää tunneyhteyttä ympäröivään luontoon.

Näyttelyyn kehitettiin tiivis opetusmateriaali paikallisten kouluryhmien käyttöön. Yksi tehtävistä oli valita oma suosikkikuva ja pohtia sen herättämiä tunteita. Kiinnostusta herätti esimerkiksi mustavalkoinen valokuva ansaan joutuneista nisäkkäistä. Biologian opettajan opastuksella pohdittiin, olisiko kyseessä vesikko. Näätäeläinlajeihin ja kärppien sukuun kuuluva vesikko on hävinnyt luonnosta minkin yleistyttyä jo 50-luvulla. Kuvan kautta oppilaiden ja opettajien välille virisi spontaaneja keskusteluja, joissa oppilaan oma kiinnostus teokseen, sen herättämät tunteet ja kysymykset sekä opettajien tietämys pääsivät vuoropuheluun.

Toinen tehtävistä oli pohtia kuvien tarinaa: mitä on tapahtunut ennen kuvaa ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Koululaiset miettivät esimerkiksi, miten valokuvan kissaeläin oli päätynyt nurmikolle energiajuomatölkkien keskelle ja miten tarina jatkuisi. Niina Uusitalon sarjassa Syö pois! eläinhahmot ovat vieraantuneet luonnosta ja käyttäytyvät itselleen haitallisesti. Inhimillisten eläinhahmojen on tarkoitus pysäyttää pohtimaan luontosuhteen luonnollisuutta: mikä on eri eliöiden luontosuhde ja miten eliöiden suhde toisiinsa rakentuu luontosuhteen kautta.

Niina Uusitalon Syö pois! -valokuvasarjassa pohditaan luontosuhdetta syömisen ja ruuan kautta.

Elämykset ja luonnonvarat

Kokemus näyttelystä sai meidät pohtimaan, miten esteettisiä elämyksiä voisi paremmin hyödyntää osana ympäristökasvatusta ja erityisesti, miten estetiikka voisi avata uusia tapoja syventää luontosuhteita. Haimme Nesslingin säätiön apurahaa asian selvittämiseen, ja Biofilia-hanke sai alkunsa. Kuluneen vuoden aikana olemme kehittäneet esteettistä näkökulmaa hyödyntäviä harjoituksia, joilla luontosuhdetta voi herätellä. Valmiita harjoituksia voi hyödyntää oppilaitosten ja vapaan sivistystyön opetuksessa ja oppimateriaali tulee myös verkkoon saataville.

Lähtökohtana on ollut, että estetiikka ei ole ainoastaan yksilöllinen elämys, vaan se kietoutuu osaksi erilaisia tiedon muotoja ja valtasuhteita. Siten estetiikkaan liittyy aina myös eettinen näkökulma: on pohdittava, kuka on tuottanut esteettisen elämyksen ja miten luonnonvaroja on käytetty elämyksen aikaansaamiseksi. Esimerkiksi näyttävät luontokuvat voivat kiinnostaa ja herättää positiivisia tunteita, mutta luontokuvien ekologinen jalanjälki ei näy itse kuvassa. Samalla ihastellut luontokuvat voivat synnyttää etäännytetyn suhteen luontoon, jolloin katsoja asettuu kuvan kuluttajaksi.

Koronakevään poikkeusolojen keskellä moni suomalainen heräsi kokemaan ja tuntemaan omaa luontosuhdettaan uudella intensiteetillä. Luontoyhteyden voimistumisen myötä käsitys luonnon itseisarvosta voi vahvistua, jolloin luonto ei näyttäydy vain ihmisten hyödykkeenä.


Teksti: Niina Uusitalo ja Jaana Tyrmi

Kuvat: Niina Uusitalo


Lisätietoa: Biofilia-hankkeessa tuotetut esteettiset ympäristökasvatuksen harjoitukset tulevat saataville verkkoon syksyllä 2020: opibiofilia.com.

 

Julkaistu juttusarjassa:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi! Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.