Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti

Kirkkojärven yhtenäiskoulun oppilaat Haltian luontokoulussa Espoon Nuuksiossa 10.9.2019.
Kuva: Jari Kostet / Metsähallitus.

Kuinka tehdä metsäretkistä aidosti oppilaslähtöisiä? Kuinka osallistaa oppilaita luontokouluohjelman suunnitteluun? Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu haki vastauksia näihin kysymyksiin toteuttamalla oppilaslähtöistä luontokouluohjelman suunnittelua. Prosessin lopputuloksena syntyi uusi oppilaslähtöinen Mun metsä -luntokouluohjelma 5.–6.-luokkalaisille sekä oppilaslähtöisen metsäretken ohjaajan materiaali ”Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!”.


Suunnittelimme Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places  Erasmus+ -hankkeessa luontokouluohjelmaa käyttäen pohjana oppilaiden tekemiä havaintoja ja ennakkoretken aikana esittämiä kysymyksiä metsästä. Kysymysten ja opettajan opetussuunnitelman toteutumiseen liittyvien toiveiden pohjalta tehtiin pilottiretki, jossa testattiin uusia tehtäviä. Tämän jälkeen kehitettiin luontokouluohjelmaa useampien ryhmien kanssa havainnoiden sitä, mistä oppilaat motivoituivat. Lisäksi oppilailta kerättiin palautetta aina retken päätteeksi.

Hankkeen oppina huomasimme, että oppilaslähtöisyys ei kokonaisuudessaan taivu lyhyeen yhden päivän luontokouluohjelmaan, ellei opettaja käytä päivää osana laajempaa kokonaisuutta. On kuitenkin mahdollista tuoda yhdenkin päivän pituiseen ohjelmaan useita oppilaslähtöisyyden elementtejä. Näitä ovat esimerkiksi oman oppimisen arviointiin liittyvät asiat: oppimistavoitteiden määrittely ennen luontokoulupäivää sekä oppilaan itsearviointi tavoitteista päivän jälkeen. Lisäksi valinnaisuus tehtävissä päivän aikana esimerkiksi äänestämisen avulla tuo sopivasti valinnanvaraa liittyen ryhmän mielenkiinnonkohteisiin.

Prosessin lopputuloksena syntyi uusi oppilaslähtöinen Mun metsä -luontokouluohjelma 5.–6.-luokkalaisille sekä oppilaslähtöisen metsäretken ohjaajan materiaali ”Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!”, jossa kerrotaan seitsemän askelta oppilaslähtöisen metsäretken suunnitteluun sekä annetaan esimerkkejä oppilaslähtöisistä tehtävätyypeistä ja reflektointimenetelmistä.

 

Oppilaslähtöinen opetus metsässä perustuu oppilaiden itse tekemiin havaintoihin ja mielenkiinnon kohteisiin. Retken päätteeksi oppilaat antavat palautetta tehdyistä tehtävistä käsimittarilla. Ylhäällä oleva käsi tarkoittaa, että tehtävä oli heidän mielestään kiva ja mielenkiintoinen. Kirkkojärven yhtenäiskoulun oppilaat Haltian luontokoulussa Espoon Nuuksiossa 10.9.2019.

Muistitaulu oppilaslähtöisen retken ohjaajalle

1. Suunnitelkaa retkeä ja oppimistavoitteita yhdessä.

2. Selvitä, mikä osallistujia kiinnostaa, ja valitse tehtäviä sen pohjalta.

3. Rakenna tehtävät osallistujien olemassa olevalle tiedolle ja osaamiselle.

4. Valitse toiminnallisia tehtäviä, joihin kaikki voivat osallistua lähtötasosta riippumatta.

5. Älä jätä ketään toimettomaksi ja syrjään.

6. Reflektoi yhdessä kaikkien kanssa sitä, mikä meni hyvin ja mitä voisi vielä kehittää, mikä oli kivaa ja mitä opittiin.

7. Harjoittele ohjaavaa ja oppijan omaan toimintaan kannustavaa otetta.


Teksti: Anna Haukka

Kirjoittaja toimii luontokasvattajana Suomen luontokeskus Haltian luontokoulussa (Metsähallituksen Luontopalvelut). Hankkeen ja materiaalin sisältötyöhön ovat osallistuneet Haltian luontokoulusta ja Metsähallituksen Luontopalveluista myös luontokasvatuspäällikkö Elina Pilke ja luontokasvattaja Maria Salin.

Kuvat: Jari Kostet / Metsähallitus Luontopalvelut


Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti! -materiaali

Muita hankkeessa tuotettuja oppimateriaaleja

Raportti NANOL-hankkeen tuloksista

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3