Savon ilmastosankarit lajittelivat puistokerhossa

elina-_DSC1590

Kierrätysasteen nostaminen on haaste koko Suomessa. Pohjois-Savon maakunnan kasvihuonekaasupäästöistä 3,4 prosenttia aiheutuu jätteiden käsittelystä. Jätteiden tehokkaampi kierrätys tukee ilmastotavoitteiden toteutumista ja edistää kiertotaloutta.


KESTO-hanke ja Keski-Savon Jätehuolto jalkautuivat kesäkuussa 2020 Varkauden kaupungin puistokerhoon. Puistokerhoa vetää Lapsen Kengissä ry, joka pyörittää Varkauden perheentaloa. Kesäkeskiviikkoisin perheentalo toimi puistossa, ja mukana järjestäjän kanssa olivat vuoroviikoin eri yhdistykset ja hankkeet.

Jäteneuvoja Sari Heikkinen opasti puistokerhossa lapsia lajittelun maailmaan, ja toiminnan ohessa aikuisia jututettiin hankkeen teemoista. Roskapoimurit vain viuhuivat, kun roskat löysivät paikkansa jäteastioissa.

Heikkinen pitää jätehuollon tarjoamaa ympäristökasvatusta tärkeänä lisänä koulujen toiminnalle.

– Kouluissa tehdään jo todella paljon ympäristökasvatusta opettajien toimesta, mutta tämä tukee opettajien työtä, hän toteaa.

Savon ilmastosankari

Pienet ja isot ilmastoteot ovat tärkeitä

KESTO-hankkeen keulakuva on Savon ilmastosankari -piirroshahmo. Se muistuttaa, että kaikki voivat olla ilmastosankareita tekojen kautta, oli kyse sitten pienemmistä tai isommista valinnoista. Kesäinen puistokerho olikin täynnä pienempiä ja isompia ilmastosankareita, joista innokkaimmat kävivät lajittelemassa kolme kertaa.

– Lasten kanssa toimiminen vaatii itseltäkin avointa mieltä ja heittäytymistä tilanteeseen. Leikkien varjolla opetellaan isoja arjen asioita, Heikkinen kertoo. Hän kuvaa lasten innostuksen tarttuvan helposti ja saavan aikaan itsellekin hyvän mielen.

– Lapset suhtautuvat yleensä näihin teemoihin paljon aikuisia ennakkoluulottomammin. Vaikka välillä vilske on sellainen, että tulee ihan hiki otsalle, on tämä tosi palkitsevaa. Silloin aina muistaa, minkä takia tätä tekee, Heikkinen jatkaa.

Ilmasto-ohjelmien laatimisen lisäksi EU-rahoitteisen kaksivuotisen KESTO-hankkeen aikana kunnissa tehdään myös paljon käytännön toimia. Kuntaorganisaatioiden lisäksi yrityksiä ja kuntalaisia kannustetaan mukaan ilmastotyöhön. Ympäristökasvatus on tärkeä keino tuoda ilmastoystävällisiä toimintatapoja osaksi arkea.


Teksti: Elina Huerta

Valokuva: Tiina Rajamäki


Yhdeksän savolaista kuntaa on mukana ilmastotyössä Navitas Kehitys Oy:n hallinnoiman KESTO (Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma) -hankkeessa. Hankkeen aikana laaditaan seudulliset ilmasto-ohjelmat Keski- ja Ylä-Savoon sekä kuntakohtaiset toimenpidesuunnitelmat ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa mukana Keski-Savon toteutuksessa ovat Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus ja Siilinjärvi sekä Ylä-Savon toteutuksessa Iisalmi, Lapinlahti, Kiuruvesi ja Vieremä. Lisäksi mukana hankkeessa ovat alueen jätehuoltoyhtiöt Keski-Savon Jätehuolto Llky, Jätekukko Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy sekä Keski-Savon ympäristötoimi.

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet:
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs

00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3